EFHR: Oferty pracy nadal są dyskryminujące

Od kilku lat Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wraz ze Służbą Rzecznika ds. Równych Szans (Służba) walczy z dyskryminującymi ofertami pracy w internecie lub na łamach prasy. Niestety, nadal są publikowane dyskryminujące oferty pracy, bezpodstawnie faworyzujące konkretną grupę wiekową.

EFHR: Oferty pracy nadal są dyskryminujące

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

13 lipca br. EFHR zwróciła się do Służby z powodu oferty, w której poszukiwanemu pracownikowi stawiany jest wymóg wiekowy – kandydat musi być w wieku od 23 do 35 lat. Art. 11 Ustawy o równych szansach przewiduje, że w ofercie pracy, służby cywilnej lub ofercie edukacyjnej nie można określać wymagania, dającego pierwszeństwo kandydatom ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status społeczny, wiarę, przekonania lub poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, przynależność etniczną czy religię. Firma, która opublikowała ofertę pracy wskazała, że oferta ma charakter próbny i firma nie otrzymała żadnych danych kandydatów oraz nikogo nie przyjęła na proponowane stanowisko. Po przeprowadzeniu dochodzenia Służba stwierdziła, że firma bezpośrednio dyskryminowała osoby w wieku do 23 i od 35 lat, tym samym naruszając przepisy art. 11 Ustawy o równych szansach.

W 2018 r. EFHR złożyła do Służby 11 skarg w sprawie ofert pracy, w których pracodawcy z różnych powodów rzekomo dyskryminowali kandydatów (głównie ze względu na wiek). W 2015 r. EFHR wraz ze Służbą podjęła inicjatywę zmniejszenia liczby dyskryminujących ofert pracy – przygotowała i rozpowszechniła informator dla pracodawców, w której ukazane są rekomendacje co do prawidłowych, nienaruszających przepisów Równych szans kobiet i mężczyzn oraz Ustawy o równych szansach ofert pracy. Ponadto, uwzględniając potrzebę pracodawców, organizowane są nieodpłatne szkolenia oraz konsultacje.

PODCASTY I GALERIE