EFHR: O prawach człowieka dla więźniów Prawieniszek

W dniu 29 listopada br. prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leszek Jankowski oraz stażystka Fundacji Kamila Kocowska mieli okazję poprowadzić wykład w Zakładzie Karnym w Prawieniszkach o prawach człowieka.

EFHR: O prawach człowieka dla więźniów Prawieniszek

rawnik Fundacji na początku przedstawił działalność EFHR – nieodpłatną pomoc prawną w zakresie dyskryminacji oraz naruszeń praw człowieka, sporządzanie aktualnych raportów na temat przestrzegania praw człowieka, poszukiwanie komentarzy o treści nawołującej do nienawiści.

Po krótkiej prezentacji o działalności Fundacji prawnik przedstawił definicje praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych i społecznych, zapoznał słuchaczy z Kodeksem postępowania karnego Republiki Litewskiej i podał możliwe przykłady naruszania praw osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności i gdzie skazany może się zwrócić. Na koniec ogólnie przedstawił pojęcie dyskryminacji i przytoczył jej najważniejsze przykłady.

Słuchacze byli bardzo zainteresowani tematem wykładu, ponieważ nie wszyscy skazali mają szansę poznać należące im prawa.
EFHR pragnie podziękować administracji Zakładu Karnego w Prawieniszkach za zaproszenie. Wszystkich zainteresowanych w przeprowadzeniu przez EFHR bezpłatnych szkoleń w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej, zapraszamy do kontaktu drogą mailową (mokymai@efhr.eu) bądź telefonicznie (+370 691 50 822). Więcej o szkoleniach i wykładach EFHR można się dowiedzieć tutaj.

PODCASTY I GALERIE