EFHR: Mobilny podpis elektroniczny – również dla obywateli UE

Obywatel Belgii i mieszkaniec Litwy zwrócił się o pomoc do Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR). Kilka lat temu Zarząd Migracji wydał osobie dowód potwierdzający prawo obywatela do stałego pobytu na Litwie oraz zezwalający na korzystanie z usług elektronicznych, jak na przykład z podpisu elektronicznego. Niestety, kłopoty rozpoczęły się, gdy w 2015 r. dowód Wnioskodawcy został wymieniony na zaświadczenie – operator sieci komórkowych anulował usługę podpisu elektronicznego argumentując, iż zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały nie jest odpowiednim dokumentem, by osoba mogłaby zostać poprawnie zidentyfikowana, dlatego taka usługa nie może być polecona.

EFHR: Mobilny podpis elektroniczny – również dla obywateli UE

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Reprezentant wWnioskodawcy oraz pomocnik adwokata Ewelina Baliko podkreśla, że taka sytuacja nie jest pierwsza na Litwie – podobne wnioski nadchodzą już od kilku lat, ale nikt nie miał odwagi zwrócić się z tym do sądu. Osoba, która chce, na przykład, założyć spółkę i nie posiada elektronicznego podpisu, jest zmuszona korzystać z usług notariusza, co może być dosyć kosztowne. A rejestracja za pomocą listy kodów lub generatorów kodu PIN jest trochę bardziej skomplikowana.

Centrum Ewidencji częściowo zgodziło się ze skargą – ten problem jest znany państwowej instytucji. Po ponownym zwróceniu się wnioskodawcy podpis elektroniczny został mu jednk wydany, po kilku dniach wnioskodawca zwrócił się z powodu problemów technicznych – podpis zaczął działać poprawnie.

Dzięki współpracy z Centrum Ewidencji problem został rozwiązany, a podana skarga w sądzie została wycofana. Jest to piękny przykład dialogu, który skutecznie rozwiązał kłopot wnioskodawcy. Należy zauważyć, że otrzymano wniosek Służby Kontrolera ds. Równych Możliwości, w którym stwierdzono, że odmowa podpisania umowy o podpis elektroniczny ze strony operatora usług sieci można wytłumaczyć brakiem potrzebnych dokumentów, potwierdzających prawo wnioskodawcy do stałego pobytu na Litwie, związanym z obywatelstwem (kraju UE) wnioskodawcy. Dlatego obywatelstwo obcokrajowca jest możliwym „sprawcą” drugorzędnego traktowania wnioskodawcy w sferze usług.

PODCASTY I GALERIE