EFHR: Kolejne nazwisko z „w” zostanie wciągnięte do ewidencji

W dniu 1 października Sąd Dzielnicowy miasta Wilna przyjął kolejne orzeczenie w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk. Do sądu zwróciła się obywatelka Litwy, która w 2015 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poślubiła obywatela Wielkiej Brytanii i przyjęła nazwisko męża – Newman. Urząd Stanu Cywilnego przy Departamencie ds. Prawa Administracji Samorządu miasta Wilna (USC) odmówił wciągnięcia do ewidencji nazwiska z literą „w”.

zw.lt
EFHR: Kolejne nazwisko z „w” zostanie wciągnięte do ewidencji

Sąd po rozpatrzeniu zgromadzonych materiałów stwierdził, że „w sprawie nie ma dowodów sugerujących, że nazwisko wnioskodawcy, zapisane z literą „w”, tj. Newman, uniemożliwia identyfikację osoby, stwarza niedogodności, przeczy zasadom norm społecznych. Ponadto, Administracja Samorządu miasta Wilna w swojej odpowiedzi poparła wniosek obywatelki, a Państwowa Komisja Języka Litewskiego, jak wspomniano, przedstawiła Sejmowi wnioski, dotyczące projektów ustaw o pisowni imion i nazwisk Republiki Litewskiej, stwierdzając, że biorąc pod uwagę potrzeby obecnego społeczeństwa, nazwiska obywateli Republiki Litewskiej, którzy zawarli małżeństwa z obcokrajowcami oraz przyjęli i ich nazwiska, mogą być napisane literami łacińskim”. W związku z tym sąd nakazał, aby nazwisko „Newman” zostało wciągnięte do ewidencji oraz zobowiązał USC do wydania aktu ślubu.

Ewelina Dobrowolska, pomocnik adwokata oraz reprezentant wnioskodawców w sprawach oryginalnej pisowni imion i nazwisk, podkreśla, że zwycięzcy nie natkną się na żadne niedogodności – po wpisaniu w Rejestrze Stanu Cywilnego nazwiska z „w”, „x” lub „q”, zostanie ono również wciągnięte do Rejestru Populacji. Regitra, Rejestr Nieruchomości oraz inne instytucje wydają na tej podstawie dokumenty, tj. osoba, która uzyskała prawo do aktu ślubu z nazwiskiem Newman, po wejściu w życie decyzji sądowej będzie mogła uzyskać prawo jazdy, akt własności i inne dokumenty z oryginalnym zapisem.

Europejska Fundacja Praw Człowieka liczy prawie czterdzieści wygranych spraw, z których większość to mieszane rodziny, które skorzystały z okazji ujednolicenia nielitewskich nazwisk członków rodziny drogą sądową.

PODCASTY I GALERIE