Edyta Tamošiūnaitė Polakiem Roku 2018

8 stycznia, zostały podsumowane wyniki Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” – „Polak Roku 2018”. W XXI edycji naszego plebiscytu najwięcej głosów-kuponów, 1 421, zdobyła Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR. Wyboru Polaka Roku już po raz czwarty dokonywali wspólnie Czytelnicy i Kapituła. 50 procent wyniku zależało od Czytelników i 50 procent od Kapituły.

Brygita Łapszewicz
Edyta Tamošiūnaitė Polakiem Roku 2018

Fot. Roman Niedźwiecki

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali: redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. W podliczaniu głosów wzięli udział członkowie Kapituły, czyli zwycięzcy poprzednich edycji plebiscytu: Regina Markiewicz, siostra Michaela Rak, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, Anna Adamowicz, Zdzisław Palewicz, Antoni Jankowski oraz proboszcz ks. prał. Wacław Wołodkowicz.

Decydujący głos należał do naszych Czytelników, którzy wypełniali i nadsyłali kupony do redakcji. Ogółem wpłynęło 4 248 kuponów.

Po podliczeniu przez Kapitułę nadesłanych przez Czytelników kuponów, każdy z kandydatów otrzymał stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. Każdy z członków Kapituły wybierał tajnie również swoją „dziesiątkę” i premiował kandydatów odpowiednimi punktami. Edward Trusewicz, który nie mógł wczoraj przybyć na posiedzenie Kapituły, przesłał swoją kolejność dziesiątki finalistów. Punkty Czytelników i Kapituły zsumowano i w taki sposób został wyłoniony tegoroczny zwycięzca plebiscytu.

ama zwyciężczyni, która już niejednokrotnie trafiała do dziesiątki finalistów, była mile zaskoczona tegorocznym wynikiem plebiscytu.

– Tytuł „Polak Roku” to dla mnie zaszczyt i ogromna radość. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy zauważyli moją pracę i zaufali mi poprzez oddanie głosu w plebiscycie. Sądzę, że ten tytuł nie jest tylko jednorazową oceną działalności, ale wiąże się też z zobowiązaniem na przyszłość – sumiennej kontynuacji działalności i godnej reprezentacji polskiej społeczności na Litwie. Mimo że zdobycie tak zaszczytnego tytułu jak „Polak Roku” jest prawdziwym miodem dla duszy, sądzę, że pracować trzeba nie dla nagród, ale dla ludzi – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Edyta Tamošiūnaitė.

Tymczasem Regina Markiewicz, najnowsza członkini Kapituły i zdobywczyni tytułu „Polak Roku 2017”, zaznaczyła, że ten zaszczytny tytuł zobowiązuje do wielkiej odpowiedzialności i podkreśliła, że każdy z dziesiątki tegorocznych finalistów był godzien zwycięstwa.

Wszyscy tegoroczni kandydaci to znane i zasłużone dla Wileńszczyzny osoby. Nominowani byli zarówno politycy, jak też działacze kultury, przedstawiciele duchowieństwa, nauczyciele, działacze społeczni. Cieszę się, że w polskim środowisku mamy tak wiele wspaniałych, aktywnych, uczciwych i twórczych osób. Ubiegły rok był pracowity i owocny w dobre wydarzenia. Życzę, żeby ten rok również był pozytywny i żebyśmy wszyscy potrafili żyć w jedności – powiedziała nam Regina Markiewicz.

Kapituła plebiscytu „Polak Roku 2018” drogą losowania tradycyjnie wytypowała też dziesiątkę Czytelników, którzy zostaną nagrodzeni za udział w typowaniu laureatów. Są nimi: Zofia Marciszewska (Soleczniki), Stanisław Hejbowicz (rej. wileński), Danuta Wasilewska (Jaszuny), Julia Orszewska (Wilno), Jan Kuncewicz (Wilno), Jelena Zdanowicz (Wilno), Tadeusz Andrzejewski (rej. wileński), Leokadia Markowicz (Wilno), Janina Paulauskienė (Wilno), Aleksandra Kowalewska (Wilno).

***
Uroczysta gala, poświęcona uhonorowaniu najbardziej popularnych i zasłużonych Polaków Roku 2018, odbędzie się w niedzielę, 27 stycznia, w wileńskim Domu Kultury Polskiej o godzinie 16.00. Podczas uroczystości będą też zbierane pieniądze na rzecz Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Dziesiątka laureatów plebiscytu „Polak Roku 2018”
Renata Brasel, kierownik artystyczny zespołu pieśni i tańca „Wilia”
Paweł Giliauskas, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie
Renata Krasowska, nauczycielka muzyki w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego, prezes koła ZPL w Połukniu
ks. lic. Henryk Naumowicz, proboszcz parafii pw. św. Anny w Duksztach
Jan Rożanowski, poeta z Podborza w rejonie solecznickim
Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR
Renata Widtmann, dziennikarka radia „Znad Wilii”
Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Dariusz Żybort, lekarz, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

PODCASTY I GALERIE