Edward Trusewicz: Nie chcemy, żeby ucierpiały tradycyjne festiwale i imprezy

Ministerstwo kultury ogłosiło dodatkowy konkurs na wsparcie projektów kulturalnych przeznaczając na ten cel ponad 8 mln lt. Od przyszłego roku środki te będą do dyspozycji Rady ds. kultury, która obecnie jest w trakcie formowania.

zw.lt
Edward Trusewicz: Nie chcemy, żeby ucierpiały tradycyjne festiwale i imprezy

Fot. FB/Edward Trusewicz

Jak tłumaczy wiceminister kultury Edward Trusewicz, podejmując decyzję o ustanowieniu Rady ds. kultury, Sejm wyznaczył mało realne terminy. W związku z tym pieniądze na projekty kulturalne mogłyby być zostać nie wykorzystane, stąd też decyzja o zagospodarowaniu budżetu.

Na stronie internetowej Ministerstwa kultury wymienione są priorytety działalności kulturalnych , na które można pozyskać finansowanie.

PODCASTY I GALERIE