Kolejny protest w sprawie oświaty

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na czele z ministrem Linasem Linkevičiusem, pozwalając na łamanie umów międzynarodowych, kompromituje Litwę na arenie międzynarodowej. Nie pozwolimy na krzywdzenie naszych dzieci – piszą organizatorzy dzisiejszego strajku pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych Litwy.

zw.lt
Kolejny protest w sprawie oświaty

Fot. Ewelina Mokrzecka

Dzisiaj (31 sierpnia) o godz. 13 pod gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (ul. ul. J. Tumo-Vaižganto 2) odbędzie się wiec protestacyjny, którego organizatorami są: Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie, Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Komitety Obrony Szkół.

„Mniejszości narodowe na Litwie wprowadzenie takiej restrykcji do Ustawy o Oświacie odbiera jako pogorszenie dotychczasowej sytuacji oraz jako uszczuplenie nabytych już przez mniejszości narodowe praw. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na czele z ministrem Linasem Linkevičiusem, pozwalając na łamanie umów międzynarodowych, kompromituje Litwę na arenie międzynarodowej. Nie pozwolimy na krzywdzenie naszych dzieci. Nasze dzieci są dyskryminowane, a na to nie możemy się godzić!” – piszą organizatorzy akcji.

Wcześniej organizatorzy zapowiadali, że 2 września rozpocznie się strajk powszechny w polskich szkołach na Litwie. Uczniowie zamiast do szkoły udadzą się do Ostrej Bramy, gdzie odprawiona zostanie msza św.

„Mimo wielokrotnych protestów i wbrew woli 60 000 mieszkańców, którzy złożyli swoje podpisy przeciwko nowelizacji Ustawy o Oświacie, poprawki weszły w życie 17 marca 2011 roku. Poprawki przyjęto wyłącznie z powodów politycznych i bez najmniejszego przygotowania do jej realizacji ze strony państwa. Wszystkie próby oraz propozycje rodziców, nauczycieli i uczniów nie zostały wysłuchane. Ostatnie wydarzenia w Wilnie w znacznym stopniu pogorszyły sytuację w dziedzinie oświaty. Koalicja liberalno-konserwatywna stosuje szantaż oraz podwójne standardy w oświacie” – napisano w specjalnym oświadczeniu Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Z kolei 1 września społeczność Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie, w związku z przeniesieniem placówki do lokalu filii w dzielnicy Żyrmuny, o godz. 11 organizuje pikietę przy gmachu Samorządu m. Wilna.

PODCASTY I GALERIE