Dziś rozpoczynają się zapisy do przedszkoli. Również przez internet

Od dzisiaj (10 stycznia) rozpoczynają się zapisy do przedszkoli w Wilnie. Rejestracja będzie trwała do 30 kwietnia. Rejestracji można dokonać w siedzibie wileńskiego samorządu albo przez internet, na stronie www.vilnius.lt.

zw.lt
Dziś rozpoczynają się zapisy do przedszkoli. Również przez internet

Fot. BFL

Grupy przedszkolne będą formowane od 1 maja do 1 czerwca. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do placówki wychowawczej, trzeba będzie dostarczyć niezbędne dokumenty do przedszkola do 1 sierpnia.

Dzięki nowym przepisom rodzice nie będą musieli co miesiąc przedstawiać informacji o miejscu zameldowania. Trzeba to będzie zrobić tylko dwa razy: w momencie złożenia podania i po sformowaniu grup przedszkolnych, przy podpisaniu umowy.

Przy formowaniu grup przedszkolnych będą obowiązywały cztery kryteria pierwszeństwa. Zgodnie z pierwszym kryterium, pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin wychowujących troje i więcej potomstwa. Drugie kryterium przewiduje pierwszeństwo dla dzieci, których brat lub siostra już uczęszcza do danej placówki. Trzecie kryterium daje prawo pierwszeństwa dzieciom, które wychowuje jedno z rodziców, a czwarte – dzieciom, których jedno z rodziców ma nie więcej niż 40 proc. zdolności do pracy. Kryteria pierwszeństwa mogą być sumowane i są równoważne.

Jeżeli dziecko nie ma prawa pierwszeństwa, listy w przedszkolach będą tworzone według daty złożenia podania według kolejnych trzech kryteriów. Priorytetowo traktowane będą dzieci, zameldowane na terenie przydzielonym do danej placówki, następnie dzieci zameldowane na terenie nie przydzielonym do danego przedszkola, wreszcie dzieci zameldowane w innych samorządach.

Urzędnicy zwracają uwagę rodziców, że każde kolejne podanie unieważnia poprzednie. Miejsce dziecka w kolejce można sprawdzić po podłączeniu się do systemu wewnętrznego na stronie www.vilnius.lt.

PODCASTY I GALERIE