Dzienne Centrum Dzieci w Małych Solecznikach

Od dwóch lat w Małych Solecznikach działa Dzienne Centrum Dzieci, do którego uczęszczają dzieci z rodzin ryzyka socjalnego.

zw.lt
Dzienne Centrum Dzieci w Małych Solecznikach

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Takie Centrum powstało m.in. z inicjatywy Eugenii Moroz z solecznickiego Caritasu.

Eugenia Moroz (1)

Dzienne Centrum Dzieci powstało w Małych Solecnzickach nie dlatego, że jest tam najwięcej dzieci potrzebujących, tylko dlatego, że były tam sprzyjające warunki do powstania takiego centrum.

Eugenia Moroz

Przykład Małych Solecznik, w których od dwóch lat działa Dzienne Centrum Dzieci, jest godne do naśladowania. Być może w najbliższej przyszłości takich centrów na Wileńszczyźnie powstanie więcej.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej