Dzień Żałoby i Nadziei: Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu RP złożyli wieńce na Rossie

W związku z Dniem Żałoby i Nadziei z wizytą na Litwę przybyli Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki i Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk. Na początku złożyli wieńce przy Mauzoleum Matka i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców na cmentarzu na Rossie. Obchody Dnia Żałoby i Nadziei upamiętniają pierwsze masowe wywózki mieszkańców Litwy na Sybir, które rozpoczęły się 14 czerwca 1941 roku.

Ewelina Knutowicz
Dzień Żałoby i Nadziei: Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu RP złożyli wieńce na Rossie

Fot. Joanna Bożerodska

Jak podkreślił w rozmowie z mediami Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, pierwsze rozmowy między przedstawicielami Polski i Litwy dotyczyły współpracy międzyparlamentarnej, jak też przyszłych uroczystości rocznicy Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. To jest znany w Polsce akt, związany z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. „Ten akt jedności państwowej, który miał miejsce parę miesięcy później, w październiku 1791 r., jest mniej znany. Umówiliśmy się, że będziemy zabiegać o to, aby szerzyć informacje o tym akcie. Ten dzień musi być świętem państwowym. Musimy co roku obchodzić tę ważną rocznicę” – powiedział wicemarszałek Sejmu RP.

Mówiąc o Dniu Żałoby i Nadziei, Terlecki podkreślił, że dla Polski ma ono bardzo tragiczne znaczenie. „Takich wywózek w czasie II wojny światowej doświadczaliśmy aż cztery. Jakoś nas zbliża to podobieństwo, że przez wiele lat ten fakt był ukrywany, zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Szczęśliwie żyjemy w czasach, kiedy możemy tę pamięć utrwalać, przekazywać następnym pokoleniom. Już nie żyją uczestnicy tych wydarzeń, ale upominamy się, żeby ta pamięć została jak najdłużej. Wśród zesłanych było też wielu Polaków, byli też Żydzi, Litwini, Białorusini. To jest wspólna tragedia i powinniśmy wspólnie o niej pamiętać” – dodał polityk.

Marek Pęk/Fot. Joanna Bożerodska

Dzisiaj odbędzie się również spotkanie z przewodniczącą Sejmu. Przedstawiciele sejmów i Senatu będą mówili o współpracy parlamentarnej, o tym, co można jeszcze ulepszyć w relacjach polsko-litewskich. „Wspominałem panu Zingerisowi o pomyśle dotyczącym planów spotkań komisji sejmowych z obu stron, w tym komisji obronnej, infrastruktury, spraw zagranicznych, może komisji rolnictwa czy gospodarki. Przygotowywałyby one pole dla działań rządów oraz nowe, konkretne projekty wspólnych działań” – tłumaczy Terlecki.

Po południu odbędzie się również spotkanie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Wydaje mi się, popełniła ona pewien błąd, deklarując gotowość udziału w kongresie antyrządowej opozycji (Campus Polska Przyszłości – organizowany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – red.). Zwróciłem na to uwagę, następnie w liście do niej tłumaczyłem motywy tego działania, Wydaje mi się, że je zrozumiała. Spotkamy się jeszcze, żeby zamknąć ostatnie klaury między nami” – podsumował Ryszard Terlecki.

Ryszard Terlecki/Fot. Joanna Bożerodska

Według posła na Sejm Emanuelisa Zingerisa, dzisiejsze obchody są niesamowicie ważne dla Litwy i Polski. „Oczywiście, dzisiaj mamy wiele do powiedzenia. Być może, zorganizujemy w Ponarach projekt litewsko-polski, dotyczący zagłady Żydów Wilna, a także Polaków i Litwinów w czasie II wojny światowej. Stwierdziliśmy również, że obchody 20 października będziem organizowali wspólnie. Byłem autorem nowelizacji dotyczącej obchodów Konstytucji 3 Maja na Litwie, proponowałem, aby taka ustawa została zrobiona z polskiej strony” – uznał parlamentarzysta.

Jeżeli chodzi o wywózki mieszkańców Litwy, Zingeris podkreślił, że najwięcej zostało wywiezionych litewskich Żydów, ponieważ należeli do zgromadzeń syjonistycznych i antykomunistycznych. Ucierpieli również Litwini i Polacy. Poseł zapewnił, że taka tragedia nigdy więcej nie spotka Litwę i Polskę, ponieważ powstaje tzw. korytarz suwalski, a oba kraje chroni wojsko NATO, Polski i Litwy. „Teraz należy się skupić na pomocy tworzenia demokracji białoruskiej i rosyjskiej. Musimy pomóc dla Białorusinów, którzy chcą, aby ich kraj był wolny” – dodał polityk.

PODCASTY I GALERIE