Dzień Ponarski: Odsłonięto tablicę ku czci zamordowanego księdza

"Wiozą nas na Ponary" - krótki liścik o takiej treści udało się wyrzucić ks. Romualdowi Świrkowskiemu w drodze na miejsce kaźni w maju 1942 r. W niedzielę z okazji 130 urodzin duchownego w kościele św. Ducha odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą księdzu, który w latach 1941-1942 był proboszczem tej parafii. Wraz z mszą św. w intencji ofiar zbrodni w Ponarach była to część obchodów Dnia Ponarskiego na Litwie.

Małgorzata Kozicz
Dzień Ponarski: Odsłonięto tablicę ku czci zamordowanego księdza

Fot. Małgorzata Kozicz

Ks. Romuald Świrkowski został rozstrzelany w Ponarach 5 maja 1942 roku razem z grupą młodzieży z wileńskich gimnazjów. W chwili śmierci był proboszczem parafii Ducha Świętego w Wilnie i przedstawicielem Kurii Arcybiskupiej w Wileńskim Dowództwie Związku Walki Zbrojnej. Przed wojną był sekretarzem Akcji Katolickiej na całą archidiecezję wileńską.

Ks. Świrkowski został mianowany proboszczem parafii św. Ducha tuż przed rozpoczęciem okupacji niemieckiej.

„Uczestniczył w działalności konspiracyjnej, wspierał ubogą ludność, a także wspólnie a akowcami ułatwiał Żydom ucieczkę z getta i schronienie. Został aresztowany w styczniu 1942. Po licznych brutalnych przesłuchaniach otrzymał wyrok śmierci. Ze wspomnień świadków wynika, że do ostatniej chwili ksiądz nie zdjął stuły, a klęcząc na miejscu rozstrzelania czynił znak krzyża w kierunku przywiezionych razem z nim więźniów” – opowiadał proboszcz parafii św. Ducha ks. Tadeusz Jasiński.

„Dzisiaj w tej tablicy uczciliśmy tysiące osób zamordowanych podczas II wojny światowej, szczególnie ofiary zbrodni ponarskiej” – powiedział koncelebrujący mszę św. redemptorysta o. Adam Makowski.

W uroczystej mszy św. wzięli udział między innymi przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Jan Ambroziak, radca minister Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Sroka, konsul generalny RP na Litwie Stanisław Cygnarowski, prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz i inni.

„Nasze uroczystości na Litwie zyskują rangę, honorowy patronat nad nimi objął minister kultury RP Piotr Gliński, cieszymy się ze współpracy i patronatu wielu organizacji i instytucji w Polsce i na Litwie, które umożliwiają przyjazd tutaj dziesiątkom młodych ludzi. Chcemy żyć w zgodzie z Litwinami, ale musi być powiedziana prawda i młodzież musi znać historię swoich dziadów” – mówiła Maria Wieloch, prezes Rodziny Ponarskiej.

Główne obchody Dnia Ponarskiego odbędą się w poniedziałek o godz. 14 w Ponarach. Zostanie tu odprawiona uroczysta msza św., odbędzie się apel pamięci i złożenie kwiatów, uczestnicy zwiedzą Muzeum w Ponarach. O godz. 17.30 w Domu Kultury Polskiej rozpocznie się konferencja „Zbrodnia Ponarska – tragiczna konsekwencja okupacji Wileńszczyzny”.

PODCASTY I GALERIE