Dzień Koronacji Mendoga

Litwa obchodzi święto państwowe - Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga.

zw.lt
Dzień Koronacji Mendoga

Uroczystość z okazji Święta Koronacji Mendoga w Solecznikach.

W południe na Placu Daukantasa w Wilnie odbędzie się uroczyste podniesienie flagi państwowej z udziałem prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy. W ceremonii także weźmie udział Litewska Orkiestra Wojskowa, która wykona m. in. utwór ,,On Fire” zespołu „The Roop”, który miał reprezentować Litwę na tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji.

Z okazji Dnia Koronacji Króla Mendoga w powietrze wzbiją się myśliwce, które patrolują niebo nad państwami bałtyckimi w ramach misji NATO.

Następnie wzdłuż starego muru obronnego Wilna odbędzie się tradycyjny bieg z historycznymi flagami.

O godz. 21.00 mieszkańcy Litwy i Litwini na całym świecie wspólnie zaśpiewają litewski hymn narodowy. Po raz pierwszy zbiorowe wykonanie hymnu litewskiego odbyło się w 2009 roku, z okazji obchodów Tysiąclecia Litwy.

Mendog był pierwszym historycznym władcą i jedynym królem Litwy, który zjednoczył wszystkie ziemie litewskie. Rozpoczął także litewską ekspansję na ziemie ruskie – udało mu się podbić Ruś Czarną, po czym przeniósł swą siedzibę z bliżej dotąd nieustalonej Woruty do Nowogródka. W 1251 przyjął chrzest i otrzymał od papieża Innocentego IV zgodę na koronację. Prawdopodobnie miała ona miejsce 6 lipca 1253 r. W ten sposób uchronił ziemie litewskie przed krzyżacką zagładą, ale już w 1259 roku zmuszony był oddać Krzyżakom Żmudź. Nie na długo jednak. W roku 1260 król Litwy porzucił chrześcijaństwo i poparł Żmudzinów w ich walce z Krzyżakami. 13 lipca 1260 r. nad jeziorem Durbe drużyny dowodzone przez Mendoga rozbiły zjednoczone wojska Krzyżaków, Kawalerów Mieczowych i krzyżowców z Europy Zachodniej.

Panował, jako król, 10 lat. Pierwszy i jedyny król Litwy Mendog dotarł nawet do dalekiego mu polskiego Płocka w 1262r. i spalił miasto, a 23.VI.1262r. porwał Konrada, syna księcia Siemowita I Mazowieckiego, do dwuletniej niewoli (Siemowit został zamordowany).

W 1263 roku, on i jego dwaj synowie, zostali zabici przez jego przeciwników. Mendog zginął w wyniku spisku książąt litewskich – po śmierci swojej żony Marty, pokusił się bowiem o żonę jednego ze swych wasali, co przypłacił życiem. Litwa znów na wiele lat stała się pogańska, targana najazdami, aż do czasów Władysława Jagiełły.

PODCASTY I GALERIE