Dziękujemy za lekcję radości

Koncert z okazji 10-lecia Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie – to jeden z najpiękniejszych koncertów na którym byłam, przepełniony radością, szczerością, pozytywnymi emocjami.

Aleksandra Akińczo

Na scenie Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie przez trzy godziny około 30 podopiecznych centrum i jego wolontariuszy śpiewało, tańczyło, deklamowało wiersze. Każdy numer był wykonany z sercem na dłoni, a na sali – łzy wzruszenia.

Ktoś z gości, składając życzenia centrum z okazji „pierwszego, małego jubileuszu z zerem na końcu”, powiedział: „osoby niepełnosprawne są bliżej Boga, są naszym łącznikiem z Bogiem”. Od nich musimy uczyć się radości życia i wdzięczności za każdy przeżyty dzień.

Dziękujemy za obecność Centrum i jego podopiecznych, inicjatorce założenia centrum, kierowniczce działu opieki społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego Stefanii Stankiewicz, Samorządowi Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść, który dba o rozwój centrum, niestrudzonej Jadwidze Ingielewicz – dyrektorce placówki, którą kieruje od chwili jej założenia, pracownikom centrum, wolontariuszom, którzy z radością poświęcają swój wolny czas na pomaganiu osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier codzienności. Dziękujemy rodzicom osób niepełnosprawnych za ich hart ducha i wytrwałość.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej