Dziedzictwo Wileńszczyzny w internecie

Od pięciu lat Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego realizuje projekt, w ramach którego tworzona jest strona internetowa Vilnijos Vartai.

zw.lt
Dziedzictwo Wileńszczyzny w internecie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Jak mówi kierowniczka Działu Bibliografii i Informacji Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego Irena Baranowskaja, celem projektu jest skompletowanie informacji o okręgu wileńskim, m.in. o rejonie wileńskim.

Irena Baranowskaja (1)

Od początku realizacji projektu na stronie internetowej Vilnijos Vartai została zamieszczona informacja o 23 gminach i 54 wsiach, w których są zabytki historii, architektury i kultury oraz biografie 16 osób zasłużonych dla Wileńszczyzny.

Irena Baranowskaja (2)

Strona internetowa Vinijos Vartai, którą współtworzyć mogą wszyscy chętni, jest ciągle uzupełniana.

Irena Baranowskaja (3)

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej