Dzieciaki z Wileńszczyzny z wizytą u Pierwszej Damy RP

Małżonka Prezydenta spotkała się z polonijnymi uczniami z Litwy i Rosji. Uczestnicy kolonii organizowanych przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej zwiedzili Pałac Prezydencki, o którym opowiedziała im Pierwsza Dama.

prezydent.pl
Dzieciaki z Wileńszczyzny z wizytą u Pierwszej Damy RP

Kolonie w Polsce są dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku i niezwykłą okazją do zapoznania się z krajem pochodzenia przodków, wzmocnienia poczucia patriotyzmu i więzi z Polską. Koloniści szlifują jednocześnie znajomość języka polskiego, zaznajamiają się z kulturą i historią Polski. Małżonka Prezydenta podziękowała młodym ludziom, za to że chcą uczyć się naszego języka i pogłębiać wiedzę, mimo że mieszkając poza granicami Polski mierzą się z tym większym wyzwaniem. – Ogromnie mnie cieszy, że chcecie poznać kraj swoich przodków, swoje korzenie. Pracujecie teraz na ogromny kapitał i Wasz wysiłek zaprocentuje w przyszłości – powiedziała Pierwsza Dama.

Młodzi ludzie zwiedzili siedzibę głowy państwa, a Agata Kornhauser-Duda opowiedziała o najważniejszych pałacowych pomieszczeniach, w tym o Sali Rokoko, nazywanej – ze względu na wystrój – salą damską. To w niej Małżonka Prezydenta przyjmuje swoich gości podczas oficjalnych wizyt głów innych państw. Na dzieciach i młodzieży największe wrażenie wywarła jednak najbardziej reprezentacyjna Sala Kolumnowa. W niej Prezydent powołuje i odwołuje rządy, nadaje tytuły naukowe, mianuje sędziów, nadaje stopnie generalskie, najwyższe odznaczenia i ordery państwowe. Sala była też świadkiem ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski. Młodzi goście z Litwy i Rosji wystąpili przed Pierwszą Damą z polskim repertuarem. – Muzykę macie w duszy i w sercu, co naprawdę się czuje, słuchając Waszego występu – dodała Pierwsza Dama.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej organizuje kolonie dla dzieci z rodzin polonijnych od ponad 20 lat. Tegoroczne kolonie realizowane są w partnerstwie z Caritas Polska w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 

PODCASTY I GALERIE