Dyskusja w PKD: Polacy na Litwie – zakładnikami historii?

Polski Klub Dyskusyjny zaprasza na prezentację książki dr. Barbary Jundo-Kaliszewskiej “Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie”, która odbędzie się 15 marca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

zw.lt
Dyskusja w PKD: Polacy na Litwie – zakładnikami historii?

„Na początku lat 90. XX w. Litwa znalazła się na skraju wojny domowej u podłoża której legły dawne animozje narodowe i niezałatwione kwestie z przeszłości. W przededniu rozpadu ZSRR mniejszość polska – obok większości litewskiej – podjęła walkę o swoje prawa narodowe. Brak porozumienia pomiędzy najaktywniejszymi – w wybijającej się na niepodległość republice – ruchami narodowymi implikował bezprecedensową próbę powołania polskiej autonomii na terenach współczesnej Wileńszczyzny“ – czytamy w ogłoszeniu.

O nacjonalizacji historii i języka na fali “jawności” Gorbaczowoskiej przebudowy, a także o tym, jakie zagrożenie niesie ostracyzm prowincji rozmawiać będą: autorka książki “Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie” (Łódź 2019) dr Barbara Jundo-Kaliszewska z Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Alfredas Bumblauskas z Uniwersytetu Wileńskiego.

Moderatorem dyskusji będzie Barbara Stankiewicz z Uniwersytetu im. Michała Romera w Wilnie.

Kiedy: 15 marca 2019 r., godz. 18.00
Gdzie: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, s. 305

Organizatorzy: Polski Klub Dyskusyjny i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Patronat medialny: ZW.LT, Przegląd Bałtycki, Obserwator Międzynarodowy

PODCASTY I GALERIE