Dyskusja o losach żydowskich uchodźców z Polski w Wilnie w latach 1939-1944

W ramach obchodów 80. rocznicy likwidacji wileńskiego getta Ambasada RP w Wilnie zaprasza na dyskusję o losach żydowskich uchodźców z Polski w Wilnie w latach 1939-1944.

zw.lt
Dyskusja o losach żydowskich uchodźców z Polski w Wilnie w latach 1939-1944

Dyskusja odbędzie się 19 września o godz. 18:00 w sali konferencyjnej (V piętro) Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa.

Po zajęciu Polski przez wojska hitlerowskie w 1939 r. na Litwę przybyło ponad 13 tysięcy żydowskich uchodźców. Około 10 tys. osiedliło się w Wilnie. Otoczyła ich opieką wileńska gmina żydowska, która powołała Komitet Pomocy Uchodźcom, a od 1940 r. – również Litewski Czerwony Krzyż. Po zajęciu Litwy przez hitlerowców pozostali tu uchodźcy zostali uwięzieni w getcie wileńskim wraz z innymi członkami społeczności żydowskiej. Brali oni czynny udział zarówno w życiu kulturalnym getta (szczególnie warto wspomnieć kierownika biblioteki getta Hermana Kruka), jak i w podziemnej organizacji ruchu oporu, która przygotowaniem do walki zajmowała się w piwnicy tejże biblioteki. Do jej szeregów przystąpili byli uchodźcy: Różka Korczak, Witka Kempner, Jechiels Szeinboim, Mordechaj Tenenbaum-Tamaroff i inni. Część z nich kontynuowała walkę z nazistami w oddziałach partyzanckich i brała udział w wyzwalaniu Wilna od Niemców, inni zginęli w powstaniach w getcie. Podczas spotkania porozmawiamy o drodze uchodźców z Polski do Wilna, ich losach i pamięci.

Uczestnicy dyskusji: historyk dziejów i kultury Żydów w Polsce, była dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie Eleonora Bergman i badacz historii uchodźców, dyrektor Muzeum Historii Żydów im. Gaona w Wilnie dr Simonas Strelcovas. Dyskusję poprowadzi kierownik Centrum Badań Żydowskich przy Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa dr hab. Lara Lempertienė. Przemówienie inauguracyjne wygłosi Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł.

Dyskusji będzie towarzyszyć wystawa dokumentów o uchodźcach oraz bibliotece getta w Wilnie ze zbiorów judaików Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski.

Partnerzy wydarzenia: Ambasada RP, Muzeum Historii Żydowskiej im. Gaona w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE