Dyrektorzy polskich szkół na Litwie o egzaminie z języka litewskiego

„Wyniki z egzaminu są na miarę ocen rocznych” - skomentował wyniki z egzaminu państwowego z języka litewskiego dla zw.lt Czesław Dawidowicz, dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Antoni Radczenko
Dyrektorzy polskich szkół na Litwie o egzaminie z języka litewskiego

Fot. Joanna Bożerodska

W tym roku egzamin państwowy z języka litewskiego i literatury zdało 89,04 proc. tegorocznych absolwentów, z matematyki – 94,36 proc.

W szkołach z litewskim językiem wykładowym egzamin państwowy z litewskiego zdawało 89,5 proc., w szkołach mniejszości narodowych – 80,74 proc.

Tegoroczna promocja w Mickiewiczówce liczy 5 klas maturalnych, z 109 uczniów egzamin szkolny zdawały – 24 osoby, egzamin państwowy – 85. „Wyniki są zgodne z oczekiwaniami nauczycieli i w zasadzie pokrywają się z ocenami szkolnymi” – podkreślił Dawidowicz. Spośród tegorocznych absolwentów jest tylko jedna osoba, która uzyskała 100 punktów., a 10 osobom udało się zyskać ponad 90 punktów z egzaminu. Kilku osobom nie udało się zdać egzaminu państwowego i w najbliższy piątek będą mogły przystąpić do poprawki.

Podobnie, jak w latach poprzednich, w Mickiewiczówce średnia liczba osób zdających egzamin państwowy, jest wyższa niż średnia krajowa. Chociaż spora liczba osób wybiera się na studia zagranicę i w zasadzie nie potrzebuje matury państwowej z języka litewskiego.

W Gimnazjum Jana Pawła II egzamin państwowy z języka litewskiego zdawało 74 uczniów z 89. „Zawsze powtarzam, że wynik mógł być lepszy. Nie mamy w tym roku setek, ale egzamin zdało 90,5 proc., czyli mamy lepszy wynik niż średnia w szkołach litewskich (…). Być może wpływ na to miało również to, że około 20 uczniów ma załatwione studia zagranicą i nie było parcia na rezultat” – powiedział zw.lt Adam Błaszkiewicz.

Zdaniem dyrektora Gimnazjum Jana Pawła II tegoroczne wyniki pokazują, że wprowadzenie przed kilkoma laty ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego nie sprawdza się. W 2016 egzamin państwowy w szkołach mniejszości narodowych zdało 87,87 proc., a w tym roku 80,74. „Czyli mniej o 7 proc. To oznacza, że obiecane ulgi nie działają. To oznacza, że system zawodzi” – podkreślił dyrektor Gimnazjum JP II.

Zarówno na poziomie państwowym, jak i podstawowym, maturzyści mieli do wykonania jedno zadanie – wypracowanie na jeden z czterech tematów.
Tematy na rozprawkę brzmiały: „Co daje człowiekowi spokój?” (wskazani autorzy: Antanas Baranauskas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Jonas Aistis) lub „Dlaczego dla człowieka ważne jest jego pochodzenie?” (wskazani autorzy: Jonas Radvanas, Czesław Miłosz, Šatrijos Ragana). Tematy wypracowań literackich to: „Pogląd na człowieka z marginesu społeczeństwa w literaturze litewskiej” (autorzy – Jonas Biliūnas, Jurgis Savickis, Marcelijus Martinaitis) lub „Wilno w literaturze litewskiej” (autorzy– Judita Vaičiūnaitė, Maironis, Jurgis Kunčinas).

PODCASTY I GALERIE