Dyrektorka Konarskiego podała się do dymisji: Mam tego dosyć

Nie wytrzymuję moralnie i fizycznie – w ten sposób skomentowała dla zw.lt swoją dymisję wieloletnia dyrektorka Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego Teresa Michajłowicz.

Antoni Radczenko
Dyrektorka Konarskiego podała się do dymisji: Mam tego dosyć

Fot. Antoni Radczenko

Główną przyczyną dymisji dyrektorki były problemy wokół reorganizacji szkoły. „W takiej sytuacji trudno jakkolwiek się tłumaczyć. Byli niezadowoleni zarówno nauczyciele oraz uczniowie” – wyjaśniła zrezygnowana dyrektorka.

„Naprawdę mam tego wszystkiego dosyć” – podkreśliła w rozmowie Michajłowicz.

Wieloletnia dyrektorka i zasłużona nauczycielka języka polskiego najbardziej ubolewa, że nie uda się jej doprowadzić do matury 12 klasę, którą uczyła od klasy piątej. „Dzieci pytają: Dlaczego nas Pani zostawia? Odpowiadam: Nie zostawiam, ale jako dyrektorka nie mam prawa mieć lekcji, jeśli jest nauczyciel, który nie ma pełnego etatu. Wiadomo, że to do dzieci nie dociera. Bardzo z tego powodu ubolewam” – powiedziała Michajłowicz.

Ze słów dyrektorki wynika, że opuszczając swoje stanowisko, pożegna się również z zawodem.

Podanie o dymisję Michajłowicz napisała 14 września, więc teoretycznie funkcję dyrektorki pełni do 15 października, ale na razie samorząd nie zaaprobował jej prośby.

Problemy z reorganizacją w Szkole im. Szymona Konarskiego zaczęły się wiosną br., kiedy 1 kwietnia jeszcze rada poprzedniej kadencji podjęła decyzję o przekształceniu szkoły w szkołę podstawową. Radni AWPL głosowali za przekształceniem szkoły średniej w szkołę podstawową.

29 lipca już rada nowej kadencji podjęła decyzje o przekształceniu dziewięciu wileńskich szkół średnich, w tym szkoły im. Szymona Konarskiego, w podstawowe. Tym razem radni AWPL głosowali przeciwko reorganizacji. Na samym początku posiedzenia frakcja AWPL zaproponowała, aby nie rozpatrywano tej kwestii, ponieważ nie było odpowiednich konsultacji ze społecznościami szkolnymi. Propozycja jednak została odrzucona.

25 radnych poparło reorganizację, 14 głosowało przeciw, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu.
Wspólnota szkolna zaskarżyła tę decyzję samorządu w sądzie.

11 sierpnia Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny zawiesił decyzję rady na czas trwania procesu sądowego, która nie zezwalała na kształtowanie 11-12 klas w tej placówce. Jednak 31 sierpnia kolegium sędziowskie rozpatrujące odwołanie złożone przez wileński samorząd cofnęło tę decyzję sądu i w przeddzień początku roku szkolnego uczniowie musieli przejść do innej szkoły.

PODCASTY I GALERIE