Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie spotkała się z wiceminister kultury

Wiceminister kultury Daina Urbanavičienė i nowa dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela omówiły współpracę Litwy i Polski w dziedzinie kultury oraz przyszłe projekty Instytutu, który w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia.

zw.lt
Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie spotkała się z wiceminister kultury

Fot. Ministerstwo Kultury Litwy

W trakcie spotkania dr Stefanowicz-Pecela wyróżniła kilka obszarów, w których należy wzmocnić współpracę kulturalną. Podkreśliła brak tłumaczy literatury litewsko-polskiej. Według niej, instytucje edukacyjne nie szkolą nowych specjalistów, co może stać się poważnym problemem w przyszłości, dlatego ważne inicjatywy należy podjąć już teraz.

Kolejnym obszarem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest edukacja uczniów na tematy wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego Litwy i Polski. Byłoby to ułatwione dzięki organizacji wymian i wizyt studenckich.

Dr Stefanowicz-Pecela zwróciła również uwagę na potrzebę zainteresowania opinii publicznej postaciami historii litewsko-polskiej, ich działalnością.

Tymczasem wiceminister kultury Daina Urbanavičienė wyraziła zadowolenie z dobrych relacji Instytutu Polskiego z litewskimi instytucjami kultury. Rozmawiano również o obecnie planowanych wspólnych inicjatywach kulturalnych, a dr Stefanowicz-Pecela wyraziła chęć przyczynienia się do wzmocnienia i ożywienia relacji pomiędzy miastami partnerskimi – Wilnem i Krakowem.

PODCASTY I GALERIE