Dyplomatorium UwB: Radość ze studiowania w języku ojczystym

512 absolwentów z dyplomem licencjata i 14 ze stopniem magistra. To jest nasz dorobek dziewięciu lat pracy – podczas uroczystości wręczania dyplomów powiedział dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Ewelina Mokrzecka

Wniesieniem flagi oraz uroczystym odśpiewaniem hymnów Litwy i Polski w piątek w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się dyplomatorium 2016. ,,Wyższe wykształcenie, świadectwo którego dzisiaj otrzymacie, zapewni wam dobre fundamenty do przyszłej kariery zawodowej. Za dyplomem stoją kompetencje i wasze kwalifikacje. Dzisiejsza gospodarka i życie są oparte właśnie na wiedzy. Zresztą, większość z was już pracuje. Sprawdziliśmy to. Mam nadzieję, że znajdziecie swoje miejsce, tutaj, na Litwie, na Wileńszczyźnie. Nie chcemy, abyście wyjeżdżali, ale to jest wasza decyzja” – zwrócił się do absolwentów Wołkonowski oraz podkreślił, że w tym roku po raz pierwszy mury uczelni opuszczają magistrzy.

Wołkonowski: Dajemy dobre wykształcenie

,,Filia jest i była dodatkową ofertą studiów dla polskiej młodzieży na Litwie. Uważam, że dajemy dobre wykształcenie. Poziom bezrobotnych wśród naszych absolwentów jest najniższy spośród wszystkich wyższych uczelni na Litwie. Jest to 1 proc. Mam nadzieję, że nowe władze dziekańskie Filii, jak również nowe władze rektorskie uczelni, będą pracować dalej w tym kierunku” – powiedział dziekan, który jednocześnie ubolewał nad tym, iż uczelnia od 9 lat nie posiada własnego lokum.

,,W Białymstoku jesteśmy dumni z tego, że mamy wydział zamiejscowy jako jedyna uczelnia państwowa w Polsce. To nas wyróżnia. Na wszystkich gremiach, w których jestem, chwalę się tym faktem. Bo jest czym się chwalić. Drugi fakt, który bardzo podkreślam w Polsce na spotkaniach, to są losy absolwentów. Nie ma po prostu tak dużego wskaźnika bezrobotnych wśród absolwentów, czyli ten wydział spełnia swoją rolę, bo kształci. Jednocześnie kształci na tyle dobrze i te profile są na tyle do siebie dopasowane, że miejsca pracy są znajdywane i bezrobotnych praktycznie nie ma. I to napawa nas wielką dumą, że tak dobrze nasz wydział zamiejscowy funkcjonuje” – zaznaczył prorektor UwB dr hab. Jerzy Halicki.

Vaitkus: W waszych rękach jest bilet do szczęścia

Obecny na uroczystości wicekanclerz rząd RL Rimantas Vaitkus zachęcał absolwentów uczelni do pozostania na Litwie. ,,W waszych rękach jest bilet do szczęścia. Jest to możliwość do robienia dalszej kariery i szukania dobrej pracy. Życzę wszystkim, abyście znaleźli pracę na Litwie i tworzyli wspólnie dobrobyt naszej ojczyzny” – powiedział Vaitkus oraz zapewnił, iż kwestia własnego pomieszczania UwB zostanie rozstrzygnięta jeszcze w tym roku.

List skierowany do studentów oraz władz uczelni w imieniu ambasadora RP Jarosława przeczytał Stanisław Cygnarowski. ,,Cieszę się, że filia ma się dobrze i liczba studentów, która pobierała naukę przekroczyła 500 osób, że doszły studia magisterskie i jest planowany dalszy rozwój. To jest zasługa białostockiej uczelni macierzystej (…)” – podkreślił polski dyplomata.

Podczas uroczystości wyróżniono najbardziej aktywnych i zasłużonych dla uczelni studentów. Wstęgą nagrodzono 500 studenta filii. ,,Zdobycie dyplomu nie było priorytetem, dążyłem do zdobycia wiedzy, która pomogłaby mi odpowiedzieć na niektóre pytania. Myślę, że zdobyta wiedza pomoże mi otworzyć nowe horyzonty. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość uzyskania wyższego wykształcenia w języku ojczystym w Wilnie” – w rozmowie z zw.lt powiedział absolwent studiów licencjackich Jerzy Lewko, któremu wtóruje koleżanka z roku Elżbieta Grodź: ,,Cieszę się, ze mogłam otrzymać dyplom w języku polskim i miałam możliwość studiowania w języku ojczystym. Mam nadzieje, że wszyscy moi koledzy pójdą na studia magisterskie, aby uzyskać kolejny dyplom”.

Zdanowicz: Misja kształcenia polskiej mniejszości

„Na pewno będę dokładała wszelkich starań, by rozwijać podstawową misję kształcenia młodzieży w języku polskim na jak najwyższym poziomie i jak najlepiej. (…) Młodzież polska, niestety, wciąż należy do tej grupy bez wyższego wykształcenia. Więc będziemy dokładać wszelkich starań, żeby zainteresować młodzież polską studiami w języku polskim na tym wydziale” – po uroczystości zw.lt powiedziała dziekan elekt dr hab. Mieczysława Zdanowicz. Jak dodała, uczelnia na razie nie przewiduje wprowadzenie nowych kierunków studiów, gdyż w kraju ,,obecnie jest niż demograficzny”. Uczelnia w niedalekiej przyszłości ma zamiar przeprowadzić badania rynku w tej kwestii. „Jeśli podczas badań wyjdzie taka potrzeba, to będziemy zastanawiać się. Natomiast w dniu dzisiejszym nie dostrzegam takiej potrzeby” – podkreśliła.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej