Dyplomaci Polski i Litwy rozmawiali o sytuacji mniejszości polskiej

Sytuacja polskiej mniejszości na Litwie, uzgodnienie stanowisk w kwestiach związanych z UE i NATO były tematem litewsko - polskich konsultacji politycznych.

zw.lt
Dyplomaci Polski i Litwy rozmawiali o sytuacji mniejszości polskiej

Fot. URM.lt

Współpraca dwustronna i zagadnienia międzynarodowe znalazły się w agendzie wczorajszego spotkania, w którym wzięli udział dyrektorzy ds polityki w litewskim i polskim ministerstwach spraw zagranicznych – Rolandas Kačinskas i Witold Sobków.

Ważne miejsce w trakcie konsultacji zajęły sprawy polskiej mniejszości narodowej, szczególnie w kontekście szkolnictwa. Kačinskas zaznaczył, że Litwa gotowa jest do otwartego dialogu we wszystkich aktualnych dla obu stron kwestiach.

Uczestnicy spotkania mówili także o współpracy Polski i Litwy w zakresie obronności, budowie elektrowni w Ostrowcu na Białorusi, która zdaniem Litwy stanowi zagrożenie dla regionu, Partnerstwie Wschodnim, sytuacji w Syrii i in.

PODCASTY I GALERIE