Dynamika stosunków litewsko-polskich – na konferencji międzynarodowej

Klub Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Dynamika stosunków litewsko-polskich”, która odbędzie się 19 września.

Małgorzata Aleksandrowicz
Dynamika stosunków litewsko-polskich – na konferencji międzynarodowej

Fot. Organizatorzy

Konferencja poświęcona jest 10. rocznicy śmierci Czesława Miłosza. Zostaną podczas niej zreferowane wyniki badań dotyczących dynamiki stosunków litewsko-polskich w oparciu o dziedziny: historii, politologii, filozofii, historii sztuki, ekonomii, socjologii oraz inne nauki humanistyczne i społeczne.

„Konferencja ma na celu promowanie badań, w których analizowana zostanie problematyka długowiecznych stosunków historycznych między Litwą a Polską, wspólnych doświadczeń i bliskich kontaktów przeplatających się i zmieniających się w trakcie zmian politycznych i kulturowych obu państw” – mówi w rozmowie z zw.lt kierownik Klubu Języka Polskiego i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, Mindaugas Norkevičius.

Dodatkowo poruszane będą aktualnie nurtujące mniejszości narodowe pytania o ich tożsamość, ich refleksje w literaturze, jak również analizy współczesnych problemów – wspólne interesy i poglądy Litwy i Polski, kierunki polityki zagranicznej oraz priorytety współpracy strategicznej między nimi, w szczególności w kwestiach sąsiedztwa wschodniego, euroatlantyckiego bezpieczeństwa i tendencji rozwoju w Unii Europejskiej.

Tematyka wystąpień uczestników konferencji to: Paradygmaty wspólnej historii Litwy i Polski; Stosunki Litwy i Polski w procesach politycznych, ekonomicznych i społecznych; Rozwój kulturalny Litwy i Polski; Tożsamość narodowa i jej przemiany: litewsko-polskie kwestie tożsamościowe.

„Referaty podczas konferencji wygłaszane będą w trzech językach: po litewsku i po polsku, ale też po angielsku. Do 24 sierpnia czekamy na zgłoszenia chętne osoby referujące na mój adres mailowy: a.mickeviciausklubas@gmail.com. Zapewniamy, że wygłoszone podczas konferencji referaty publikowane będą w czasopismach naukowych” – tłumaczył zw.lt Mindaugas Norkevičius.

Organizatorzy czekają również na słuchaczy konferencji i informują, ich osobna rejestracja nie obowiązuje.

PODCASTY I GALERIE