Dyktando z litewskiego dla polskich szkół na Litwie

W Domu Kultury Polskiej odbyło się, zorganizowane przez Macierz Szkolną, dyktando "Geriausias iš lietuvių kalbos" dla uczniów klas 10 ze szkół polskich na Litwie.

zw.lt
Dyktando z litewskiego dla polskich szkół na Litwie

Fot. Roman Niedźwiecki

I miejsce – Sylwia Rogoża – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie – nauczyciel Ina Jurgelienė
II miejsce – Reta Samonczik – Szkoła im.Sz.Konarskiego w Wilnie- nauczyciel Loreta Skulskytė
III miejsce – Eliza Petrowska – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie – nauczyciel Eglė Ratkevičienė
Tytuł dyktanda: „Nepriklausomos Lietuvos šimtmečio jubiliejus“.
W dyktandzie uczestniczyło 35 uczestników ze szkół m.Wilna, rejonów: wileńskiego, solecznickiego, trockiego i święciańskiego.
Projekt dofinansowany ze środków Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej.
Uczestnikom zapewniono posiłek, zaproszono na wycieczkę autokarową po Wilnie ze zwiedzaniem objektów wspólnego dziedzictwa litewsko-polskiego, związanych ze 100.leciem odzyskania Niepodległości Litwy i Polski.
Wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom wręczono dyplomy i książki, zaś laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci tabletów .

Prace uczniów oceniali: nauczyciel metodyk Gimnazjum im. Wł.Syrokomli w Wilnie – Marija Česonienė i wieloletni nauczyciel ekspert Liceum im. A.Mickiewicza w Wilnie – Romualdas Žemaitis.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“ składa podziękowanie dla nauczycieli lituanistów za wysiłek przygotowania uczestników konkursu-dyktanda „Najlepszy z języka litewskiego“ edycji 2018 roku oraz Departamentowi Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy za dofinansowanie projektu.

PODCASTY I GALERIE