Dwudniowe uroczystości w Wilnie. Dzień Solidarności z Białorusią

4 sierpnia, w rocznicę aresztowania białoruskiego obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego w wielu państwach obchodzone jest międzynarodowe święto – Dzień Solidarności z Białorusią. Białoruski Dom Praw Człowieka w Wilnie w dniach 4-5 sierpnia zaprasza do udziału w uroczystościach poświęconych upamiętnieniu tego wydarzenia.

zw.lt
Dwudniowe uroczystości w Wilnie. Dzień Solidarności z Białorusią

W niedzielę (4 sierpnia) w centrum Wilna odbędzie się akcja informacyjna, podczas której aktywiści będą opowiadać o prześladowaniu Alesia Bialackiego oraz innych działaczy politycznych. Chętni w godzinach pomiędzy 13 i 14 oraz 17 i 19 będą mieli okazję złożenia podpisu na ulotce adresowanej do więźniów politycznych.

Z kolei w poniedziałek (5 sierpnia) białoruscy aktywiści zgromadzą się o godz. 13 przy Ambasadzie Republiki Białoruskiej na Litwie, aby wyrazić solidarność, a także wsparcie dla obrońcy praw człowieka Alesiowi Bialackiemu i wszystkich więźniów politycznych, skazanych za aktywną działalność w dziedzinie obrony praw człowieka.

Uczestnicy akcji wręczą ambasadorowi Republiki Białoruskiej pismo nakłaniające do uwolnienia Alesia Bielackiego oraz do przerwania represji wobec białoruskich aktywistów.

Alaksandr (Aleś) Bialacki – białoruski działacz społeczny, polityk i obrońca praw człowieka. Dyrektor Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Honorowy obywatel miasta Genui, dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

24 listopada 2011 roku Aleś Bialacki został skazany na 4,5 roku kolonii o zaostrzonym rygorze oraz na konfiskatę mienia. Wyrok został potępiony przez białoruskich polityków opozycyjnych, obrońców praw człowieka, polityków i dyplomatów państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, Radę Europy, a także wielu innych instytucji, polityków i obrońców praw człowieka z całego świata. Ich zdaniem miał on charakter polityczny, a wina Bialackiego nie została dowiedziona.

PODCASTY I GALERIE