Dworczyk: Polska oświata na Litwie boryka się z problemami

W czwartek sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą powołała podkomisję, która zajmie się problemami mniejszości polskiej na Litwie.

zw.lt
Dworczyk: Polska oświata na Litwie boryka się z problemami

Fot. Joanna Bożerodska

W opinii posłów sytuacja Polonii na Litwie, a zwłaszcza oświaty, jest wyjątkowo trudna i wymaga więcej uwagi.

„Po raz pierwszy w historii powstała podkomisja sejmowa ds. polskiej mniejszości na Litwie. Nastąpiło to z inicjatywy sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, a za zgodą prezydium sejmu. Weszło do niej na razie 5 parlamentarzystów. Na najbliższym posiedzeniu dokooptujemy jeszcze dwie osoby. Są to reprezentanci wszystkich klubów parlamentarnych. Na najbliższym spotkaniu komisja musi ukonstytuować i przyjąć program działania na najbliższy kwartał. Bez wątpienia jedną z najważniejszych spraw, która będzie w obszarze zainteresowania komisji, będzie oświata polska na Litwie, która od kilku lat boryka się z poważnymi problemami” – wyjaśnił Michał Dworczyk, członek podkomisji, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk

W skład nowej podkomisji weszli posłowie: Michał Dworczyk (PiS), Bożena Kamińska (PO), Artur Górski (PiS), Zbigniew Gryglas (Nowoczesna) i Adam Andruszewicz (Kukiz’15).

PODCASTY I GALERIE