Duchowa pielgrzymka ku Uroczystości Zesłania Ducha Świętego z parafią Kalwarii Wileńskiej

„(…) i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia” (Rdz 2, 7).

zw.lt
Duchowa pielgrzymka ku Uroczystości Zesłania Ducha Świętego z parafią Kalwarii Wileńskiej

Fot. Joanna Bożerodska

Wizerunek Jezusa Miłosiernego to nie martwe płótno do podziwiania, ale przypomnienie prawdy, iż każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a tym samym każdy z nas ma stawać żywą ikoną Miłosiernego Boga w dzisiejszym świecie.

S. Faustyna w swoim „Dzienniczku” podzieliła się swoją receptą na bycie miłosiernym na wzór Jezusa (por. Dz. 163). Jej modlitwa „O bycie miłosiernym” stanie się kanwą cyklu spotkań mających przygotować nas do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Analizując poszczególne jej elementy będziemy wspólnie starali się dostrzec, jak Duch Święty działa w naszym życiu poprzez różnego rodzaju wydarzenia, poprzez natchnienia, a niekiedy także poprzez niepowodzenia, by tchnąć w nas życie i upodobnić nas do Jezusa Miłosiernego. Rozważania poprowadzi ks. dr Mariusz Marszałek SAC.

7 kwietnia „Dopomóż mi, o Panie, aby oczy moje były miłosierne”.

14 kwietnia „Dopomóż mi, o Panie, aby słuch mój był miłosierny”.

21 kwietnia „Dopomóż mi, o Panie, aby język mój był miłosierny”.

28 kwietnia „Dopomóż mi, o Panie, aby ręce moje były miłosierne”.

5 maja „Dopomóż mi, o Panie, aby nogi moje były miłosierne”.

12 maja „Dopomóż mi, o Panie, aby serce moje było miłosierne”.

19 maja „Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie”.

Linka na spotkania już wkrótce znajdziecie na stronie fb „kalwaria wileńska”. Czekamy na Was!

PODCASTY I GALERIE