Drugi dzień obchodów 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama”

W Wilnie trwają obchody 75. rocznicy Operacji "Ostra Brama”, których organizatorami są Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasada RP w Wilnie.

zw.lt
Drugi dzień obchodów 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama”

Fot. Roman Niedźwiecki

Drugi dzień obchodów 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama” rozpoczął się uroczystą Mszą Święta w Kościele pw. Św. Teresy w Wilnie. Zebrani modlili się w intencji poległych, zmarłych i żyjących uczestników Operacji „Ostra Brama” oraz ich rodzin. Udział w liturgii wzięli  szef  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  Jan Józef Kasprzyk, Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska, dyrektor gabinetu politycznego MON Łukasz Kudlicki, polscy parlamentarzyści, działacze społeczni, a także przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi na czele z prezes Andżeliką Borys.

Po Mszy Świętej uroczystości przeniosły się na Cmentarz na Starej Rossie.

W swoim przemówieniu, Kasprzyk podkreślił, że Cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa Serce ojca niepodległej Polski, a także znajdują się groby żołnierzy Armii Krajowej, ma ogromne znaczenie w kształtowaniu polskiej tożsamości.

,,To jest jedno z tych miejsc bez których nie można zrozumieć dziejów Rzeczpospolitej. To jedno z tych miejsc, które tworzą nasz polski kod kulturowy” – powiedział szef  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Fot. Roman Niedźwiecki

Ambasador Urszula Doroszewska odczytała list okolicznościowy, który nadesłał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. ,,Dzisiaj chylimy czoła przed bohaterskim czynem zbrojnym żołnierza polskiego oraz przed świadkami historii w osobach tu szacownych weteranów i kombatantów, uczestników tamtych wydarzeń. Zapewniam, że w pamięci zachowamy na zawsze rodaków, mieszkańców Wileńszczyzny, którzy z narażeniem życia udzielali wsparcia oddziałom Armii Krajowej w nierównej walce, toczonej z przerażającymi siłami wrogów, w obronie umiłowanej Ojczyzny” – napisał przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.

Głos zabrał również kapitan Stanisław Poźniak ps. „Furman”: ,,To bardzo symboliczne, że wówczas walki toczyły się obok Cmentarza na Rossie. Jestem bardzo wzruszony, że właśnie z tego miejsca mogę tu przemawiać w imieniu kombatantów Armii Krajowej na Wileńszczyźnie”. 

Fot. Roman Niedźwiecki

Operacja „Ostra Brama” rozpoczęła się 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji „Burza”, w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami AK i zgodnego z założeniami „Burzy” wystąpienia wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza terenu”.  Plan operacji został opracowany w sztabie Okręgu Wilno Armii Krajowej w marcu 1944, zakładał on zdobycie miasta przez połączone siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK. Wilno zostało wyzwolone 13 lipca wraz z oddziałami Armii Czerwonej. Niestety kilka dni po wyzwoleniu Wilna sowieci rozpoczęli aresztowania i rozbrajanie oddziałów AK.

PODCASTY I GALERIE