Dr hab. Jerzy Halicki dyrektorem Filii UwB na kadencję 2020-2024

Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB z Wydziału Nauk o Edukacji, będzie przez najbliższe 4 lata dyrektorem Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Funkcję obejmie 1 września. Powołanie wręczył mu dziś rektor elekt uczelni, prof. Robert Ciborowski.

Dr hab. Jerzy Halicki dyrektorem Filii UwB na kadencję 2020-2024

Prof. Halicki od 2012 r. jest prorektorem UwB (obecnie – ds. studenckich, wcześniej – ds. dydaktycznych i studenckich). W latach 1999 – 2008 był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

PODCASTY I GALERIE