Dorota Sokołowska prezeską Polskiego Klubu Dyskusyjnego

Dorota Sokołowska, studentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego została wybrana nową prezeską Polskiego Klubu Dyskusyjnego.

zw.lt
Dorota Sokołowska prezeską Polskiego Klubu Dyskusyjnego

Fot. Roman Niedźwiecki

Wybór został dokonany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Klubu Dyskusyjnego, które odbyło się 29 grudnia.

„Pomimo że rok 2020 był, jeżeli można tak powiedzieć, jednym wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich – zarówno dla społeczeństwa, jak i dla Klubu, – nie zaprzestaliśmy działalności społecznej. Przygotowaliśmy strategię „Wileńszczyzna 2040”, poza tym, odbyło się kilka dyskusji, które zdążyły już zostać tradycją – nie bez przyczyny przecież Klub nosi nazwę Dyskusyjnego. Nie bacząc na to, że z minionym rokiem wyzwania się nie kończą, będę się starała o to, aby PKD pozostał aktywną i otwartą platformą do podejmowania trudnych, lecz nieuniknionych kwestii.” – mówiła Dorota Sokołowska. „Dziękuję dla członków Klubu za poparcie i wiarę w moją kandydaturę. Mimo że pełniący funkcję prezesa bierze na siebie dużą część odpowiedzialności, PKD współtworzymy razem – w pierwszą kolei członkowie, lecz także przyjaciele Klubu oraz ci, którzy uczestniczą w imprezach bądź w inny sposób wyrażają poparcie naszym ideom.”

Sokołowska zastąpi na tym stanowisku dziennikarza Antoniego Radczenkę.

Kadencja prezesa Polskiego Klubu Dyskusyjnego trwa rok.

Wcześniej prezesami PKD byli politolodzy Mariusz Antonowicz, Artur Zapolski i Andrzej Pukszto, prawnik Grzegorz Miłoszewicz, dziennikarka Ewelina Mokrzecka oraz historyk i przewodniczka Alina Obolewicz.

PKD został założony we wrześniu 2014 r. jako platforma do dyskusji polsko-polskiej na Litwie oraz dialogu polsko-litewskiego. To miejsce, w którym wszyscy Polacy na Litwie mogą się wymieniać poglądami i opiniami na wszelkie aktualne tematy między sobą oraz z litewskimi politykami, dziennikarzami, naukowcami, dyplomatami oraz ekspertami, pod warunkiem nie uprawiania agitacji i propagandy politycznej, nie używania mowy nienawiści oraz szacunku wobec innych osób i ich poglądów, opinii oraz przekonań. W marcu 2017 roku Polski Klub Dyskusyjny został laureatem prestiżowej litewskiej Nagrody Klanu Gailiusów, w marcu 2018 roku – litewskiej Narodowej Nagrody Równości i Różnorodności w dziedzinie krzewienia dialogu między narodami.

PODCASTY I GALERIE