Doroszewska: Powstanie Styczniowe to kluczowy moment w dziejach

Z okazji 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego ambasador Urszula Doroszewska oraz attaché wojskowy Ambasady RP w Wilnie, pułkownik Mirosław Wójcik o godz. 10 złożyli wieńce na cmentarzu na Rossie na grobie rodzinnym Aleksandra Oskierki, jednego z przywódców powstania.

zw.lt
Doroszewska: Powstanie Styczniowe to kluczowy moment w dziejach

Fot. Roman Niedźwiecki

„To jest taki kluczowy moment w dziejach, bo wydawałoby się, że to powstanie przegrało. Co jest prawdą, bo militarnie i politycznie w tym momencie przegrało. Natomiast w dłuższej perspektywie widzimy wiele elementów wygranej. Pierwsza rzecz to, oczywiście, umacnianie patriotyzmu i chęci odzyskania niepodległości. To, co kształtowało również nas, bo przez rodziny w Polsce, na Litwie i na Białorusi kształtowała się pamięć, że trzeba walczyć o niepodległość” – powiedziała zw.lt ambasador Urszula Doroszewska, której pradziadek brał udział w Powstaniu Styczniowym.

Ambasador podkreśliła, że powstanie miało bezpośredni wpływ na osobę marszałka Józefa Piłsudskiego.
„Jednak to, co najważniejsze dla współczesnych czasów, to ukształtowanie się warstwy inteligencji patriotycznej (…) Wtedy narodził się etos inteligencji, która musiała przekazywać swą wiedzę innym warstwom społecznym” – dodała Doroszewska.

Zieniewicz: Walczyli razem Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy

Podobne zdanie ma również konsul generalny RP na Litwie Marcin Zieniewicz.

„Powstanie Styczniowe to ostatni taki zryw, który połączył narody I Rzeczypospolitej, które chwyciły za broń, aby odbudować tą Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Oczywiście w jakiejś zmienionej formie. Walczyli razem Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy i osoby wielu narodowości. To był więc taki ostatni zryw tej I Rzeczypospolitej”- powiedział w rozmowie z portalem konsul.

Zieniewicz podkreślił, że mimo klęski na „micie powstania zostało wychowane następne pokolenie Polaków, którzy chwycili za broń w roku 1918”.

Powstanie styczniowe, które rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. na terenach zaboru rosyjskiego, było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w.

Walka powstańcza miała głównie charakter rozproszonej akcji partyzanckiej. Podczas insurekcji stoczono ponad 1,2 tys. bitew i potyczek, a przez szeregi powstańcze przeszło ok. 200 tys. osób.
Bilans insurekcji był tragiczny – dziesiątki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, zesłania na Syberię, konfiskaty majątków uczestników powstania.

PODCASTY I GALERIE