Doroszewska na Uniwersytecie Wileńskim: Rola naukowców jest nie do przecenienia

Środowiska naukowe w Polsce i na Litwie były ze sobą od zawsze w kontaktach - powiedziała Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. Dzisiaj na Uniwersytecie Wileńskim odbywa się pierwsza konferencja z cyklu „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów”, w którym udział biorą litewscy i polscy naukowcy.

Doroszewska na Uniwersytecie Wileńskim: Rola naukowców jest nie do przecenienia

Ambasador Urszula Doroszewska/Fot. Roman Niedźwiecki

,,Zawsze jestem wzruszona, kiedy mam zaszczyt przemawiać w dostojnych murach Uniwersytetu Wileńskiego – tak ważnego dla obydwu naszych krajów. W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami bardzo ważnego zbliżenia polsko-litewskiego. Szczególnie w ostatnich dniach, mamy wspaniałe uroczystości rocznicy Unii Lubelskiej” – podczas swojemu przemówienia podkreśliła Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. Dodała, że bardzo ważnym i symbolicznym wydarzeniem jest również pierwsza oficjalna wizyta nowo wybranego prezydenta Litwy do Polski.

Doroszewska zaznaczyła, że środowiska naukowe mają zawsze jeden wspólny cel, którym jest dążenie do prawdy, nauczania i wychowanie młodzieży. ,,Warto pamiętać, że środowiska naukowe w Polsce i na Litwie były ze sobą od zawsze w kontaktach. Niezależnie od tego co się działo. Starały się wspólnie prowadzić badanie naukowe, wspólnie dochodzić do prawdy. I to dążenie do prawy jest nieocenioną pomocą dla zbliżenia naszych obu narodów” – oświadczyła Ambasador.  Wskazała, że tematy konferencji naukowej, która rozpoczęła się dzisiaj na Uniwersytecie Wileńskim mają zasadnicze znaczenie dla wzajemnego zrozumienia obu narodów.

,,Jest to spotkanie osób o różnych upodobaniach naukowych, posiadających osiągnięcia w różnych dziedzinach: historii języka, dialektologii, stylistyki, semantyki, leksykografii, filozofii, folkloru. Każdy z badaczy w oparciu o własną metodologię dąży do opisu języka i wartości w nich zawartych. Wydaje mi się, że kluczem do mówienia o pięknej litewskiej kulturze i tożsamości narodu litewskiego jest semantyka kulturowa, mało dotychczas znana w naszym kraju” – powiedziała jedna z organizatorek wydarzenia prof. UW Krystyna Rutkowska. 

Prof. UW Krystyna Rutkowska/Fot. Roman Niedźwiecki

W spotkaniu edukacyjno-naukowym z cyklu „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów”, które przerosło w konferencję udział biorą wykładowcy, studenci i doktoranci Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz studenci i doktoranci z Wydziału Filologicznego oraz Historycznego, osoby pochodzenia polskiego i litewskiego, a także uczniowie starszych klas gimnazjów polskich i litewskich.   Warsztaty prowadzą wybitni  językoznawcy z Lublina prof. Jerzy Bartmiński i prof. Stanisława Niebrzegowska – założyciele etnolingwistyki kognitywnej w Polsce, których badania i stosowana metodologia jest szeroko znana w Europie. Oprócz polskich naukowców warsztaty będą prowadzili też badacze z Litwy –  prof. Irena Smetonienė i prof. Krystyna Rutkowska. 

Program konferencji http://www.kulturinelingvistika.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/06/programa_internetui-1.pdf

Sponsorzy: Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”, Instytut Polski w Wilnie, Litewska Rada Naukowa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE