Dodatkowe wsparcie również dla szkół mniejszości narodowych

W dniu 13 listopada br Minister Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej, Jurgita Petrauskienė, przyjęła rozporządzenie potwierdzające listę szkół, które otrzymają "koszyczek" w celu poprawy wyników szkół. Łącznie wybrano 180 szkół ogólnokształcących. W ciągu dwóch lat szkoły otrzymają ponad 24 mln euro z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

zw.lt
Dodatkowe wsparcie również dla szkół mniejszości narodowych

Fot. Joanna Bożerodska

Szkoły, które otrzymają te koszyczki, dzielą się na dwie grupy: 150 szkół, w których uczniowie otrzymują słabsze wyniki oraz 30, w których uczniowie osiągają wysokie wyniki. Według Ministerstwa Oświaty i Nauki, 150 szkół ogólnokształcących otrzyma wsparcie doradcze i finansowe, a przykładne szkoły podzielą się swoim doświadczeniem. Większy „koszyczek” otrzymają szkoły o słabszych wynikach, ponieważ takie szkoły będą musiały wprowadzić dodatkowe działania do osiągnięcia lepszych wyników.

Według danych Ministerstwa Oświaty i Nauki, spośród 180 wybranych szkół, w 25 szkołach (14%) nauczanie odbywa się w jednym lub kilku językach. Na liście 30 przykładnych szkół ogólnokształcących uwzględniono 1 szkołę rosyjską (3%). 24 szkoły (16%) znalazły się na liście 150 szkół z nieco słabszymi wynikami: 1 szkoła białoruska (0,6%), 8 rosyjskich (5%), 9 polskich (6%), 2 szkoły litewsko-polskie (1 %), 3 szkoły polsko-rosyjskie (2%), 1 szkoła litewsko-rosyjska (0,6 %). Na liście znalazła się 1 szkoła, w której nauczanie odbywa się w języku litewskim, rosyjskim i polskim (0,6%).

Ustawa Oświaty Republiki Litewskiej (wersja 2015 r.) gwarantuje nauczanie w języku państwowym oraz naukę języka państwowego, a także kształcenie ogólne i kształcenie nieformalne w szkołach, w których przepisy przewidują nauczanie w języku mniejszości oraz pielęgnację kultury mniejszości, jak również przewidują proces nauczania częściowo lub w całości w języku mniejszości. Obecnie na Litwie funkcjonuje ponad sto szkół mniejszości narodowych, z których większość to szkoły, w których nauczanie odbywa się w języku polskim i rosyjskim. Jednak liczba uczniów w szkołach mniejszości maleje, jak również maleje dofinansowanie takich szkół, przez co przyciąganie uczniów staje się trudniejsze. Jednak oczywiste jest, że zarówno szkoły litewskie, jak i szkoły mniejszości mają na celu poprawienie wyników uczniów. Oczekuje się, że nowy „koszyczek” przyczyni się do poprawienia wyników szkół – ułatwi realizację celów oraz zapewni wysokiej jakości kształcenie w szkołach mniejszości.

PODCASTY I GALERIE