Dodatkowa rekrutacja na polonistykę na Uniwersytecie Edukologicznym

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na studia polonistyczne.

zw.lt
Dodatkowa rekrutacja na polonistykę na Uniwersytecie Edukologicznym

Fot. Ewelina Mokrzecka

Filologia polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (kod 612X13010) – to 4-letnie uniwersyteckie studia bakalarskie, dające podwójną specjalność: filologa oraz pedagoga. Odnowiony program studiów przewiduje specjalizację z przekładoznawstwa i regionalnej edukacji kulturowo-literackiej. Część studiów (jeden lub dwa semestry) można odbyć z dodatkowym stypendium na uczelniach w Polsce i Czechach.

W dniach 22-26 sierpnia br. trwa dodatkowa rekrutacja bezpośrednio na LUE.

W ramach dodatkowego etapu rekrutacji należy dokonać zgłoszenia bezpośrednio na Uniwersytecie (Wilno, ul. Studentų 39, pokój 119) 22 sierpnia (sobota) w godz. 10.00-13.00 lub od 24 do 26 sierpnia (poniedziałek-środa) w godz. 10.00-16.00.

Można uczynić to też drogą elektroniczną – wysłać zgłoszenie i pozostałe dokumenty pod adres e-mailowy: stojimas@leu.lt .

Koszty studiów zostaną w całości pokryte przez instytucje wspierające z Polski
Szczegółowa informacja pod numerem telefonu: +370 652 41 849.

PODCASTY I GALERIE