Doc. Barbara Dwilewicz: Słuchając naszych polityków, nieraz odczuwam niesmak

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego ogłasza konkurs krasomówczy dla społeczności polskiej na Litwie ,,Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę''. Udział w nim polega na wygłoszeniu przemówienia.

zw.lt
Doc. Barbara Dwilewicz: Słuchając naszych polityków, nieraz odczuwam niesmak

Fot. zw.lt

„Celem takich zmagań krasomówczych jest zwrócenie uwagi na umiejętność poprawnego, logicznego, pięknego wysławiania się, a także kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej, do jej kultury” – mówi docent Barbara Dwilewicz.

Uczestnikami konkursu krasomówczego mogą być osoby powyżej 16 lat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 grudnia.

5 i 6 grudnia zostaną natomiast zorganizowane warsztaty krasomówcze dla uczestników konkursu, z których mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane. Barbara Dwilewicz przypomina, że posiadanie umiejętności przemawiania jest bardzo ważne dla osób publicznych.

„Jak słyszę wystąpienia polityków, działaczy społecznych, którzy reprezentują mniejszość polską na Litwie i poza granicami, niestety, nieraz po prostu odczuwa się niesmak po takim wystąpieniu, bo czegoś zabrakło, albo zabrakło wiele. Powinniśmy pamiętać, że ważna jest nie tylko treść przemówienia, ale też forma, umiejętność panowania nad głosem, stosowanie różnych środków stylistycznych. Oczywiście, tego trzeba się uczyć, ale skoro człowiek zajął już odpowiednią pozycję społeczną, bez tego nie może się obejść. To jest jak wizytówka polityka czy działacza społecznego i o tym powinni pamiętać” – podkreśla Dwilewicz.

PODCASTY I GALERIE