Dobro w Szkole Podstawowej w Jęczmieniszkach

Św. Jan Paweł II powiedział: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. Te słowa są szczególnie bliskie całej społeczności Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach. Wszyscy starają się nimi kierować na co dzień.

vrsa.lt
Dobro w Szkole Podstawowej w Jęczmieniszkach

Społeczność Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach zawsze pamięta o Janie Pawle II – wielkim naszym rodaku. Nauczyciele starają się przybliżyć uczniom sylwetkę papieża. Dlatego w 2022 roku, 18 października, w ramach obchodów Dni Papieskich została zorganizowana wycieczka dla dzieci „Śladami Jana Pawła II w Wilnie”. Uczniowie zwiedzili Ostrą Bramę, modlili się przed oryginalnym obrazem „Jezu, ufam Tobie”. Agape mieli w klasztorze franciszkańskim, zwiedzili również podziemia tego klasztoru, gdzie mieści się obecnie Muzeum Chrztu Litwy. Na trasie znalazło się też Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćko. A w Kościele Ducha Świętego uczniowie zaśpiewali „Barkę” – ulubioną piosenkę świętego papieża.

Społeczność szkoły stara się zawsze dzielić się dobrem, które sama posiada. Ale też nieraz sama doświadcza dobro, którym z nią chcą się dzielić inni. Warto tu przypomnieć wizytę w dniu 16-17 września w Szkole Podstawowej w Jęczmieniszkach delegacji z Koszalina. Na czele tej delegacji był Zygmunt Czapla – prezes Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu w Koszalinie. Rodacy z Koszalina przywieźli dzieciakom mnóstwo darów, a mianowicie plecaki wypełnione przyborami szkolnymi i innymi pomocami edukacyjnymi. Goście z Polski gościli w szkole w Jęczmieniszkach, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez dyrektora szkoły Reginę Kutysz, nauczycieli i pracowników. Delegacja zwiedziła również Wilno i memoriał ponarski.

To, co się wydarzyło w Jęczmieniszkach, można nazwać dobrem. Zarówno „Dni Papieskie”, jak też wizyta delegacji z Koszalina skłaniają nas do budowania dobra wspólnego. Jesteśmy wdzięczni za dar papieża Polaka i wszystkich naszych rodaków, którzy o nas pamiętają.

Andrzej Aszkiełowicz

PODCASTY I GALERIE