Szczepienia: zapraszani mieszkańcy Wilna, którzy opiekują się niepełnosprawnymi oraz ciężko chorymi

Wilno przygotowuje się do zaszczepienia kolejnej grupy priorytetowej – od piątku Wilno zaprosi do rejestrowania się i zaszczepienia mieszkańców, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi oraz ciężko chorymi. Obecnie są już przygotowywane listy tej grupy osób.

zw.lt
Szczepienia: zapraszani mieszkańcy Wilna, którzy opiekują się niepełnosprawnymi oraz ciężko chorymi

Fot. Saulius Žiūra

Lista mieszkańców, zapraszanych obecnie do zaszczepienia się, została uzupełniona o grupę 1.18: są to osoby niepełnosprawne, pozostające pod stałą opieką (lub wymagające I poziomu stałej opieki, posiadające wysokie lub średnie zapotrzebowania specjalne); a także – opiekunowie osób niepełnosprawnych; rodzice lub opiekunowie, opiekujący się w domu niepełnosprawnymi lub ciężko chorymi (wg grupy 1.1.4) dziećmi.

Prosimy o podanie swoich danych do list, na podstawie których będzie prowadzona rejestracja, pod następującym linkiem –  https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/prioritetiniu-grupiu-registracija-fiziniams-asmenims

Już w piątek ta grupa zostanie zaproszona do rejestracji na szczepienia poprzez Internet –  https://vakcina.vilnius.lt/

W grupie opiekunów 1.18 wymieniona grupa 1.1.4 – to pacjenci najwyższego ryzyka, w tym przypadku – dzieci: cierpiący na przewlekłą chorobę nerek, którzy są poddawani regularnej terapii zastępczej nerek (dializie); pacjenci po przeszczepach narządów lub komórek macierzystych; cierpiący na złośliwe nowotwory krwi, u których kontynuuje się chemoterapię, immunoterapię lub leczenie złośliwych nowotworów krwi, albo u których takie leczenie zostało zakończone nie wcześniej niż przed 24 miesiącami; cierpiący na choroby systemu immunologicznego z defektem wytwarzania przeciwciał, gdy stosowana jest zastępcza terapia immunoglobulinami.

Informacje o wszystkich grupach priorytetowych można znaleźć tutaj: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd056f90469711ebb394e1efb98d3e67/asr?fbclid=IwAR3_dZePh5U1MKrCF427KrZvcTY8i3x4P8WzDRRLC-0pLYfsJoGbSRp4ObI) 

PODCASTY I GALERIE