Do Trok czy do Troków? Odpowiedź w nowym słowniku internetowym

Już wkrótce wszelkie wątpliwości dotyczące nazw miejscowości litewskich po polsku można będzie rozwiać dzięki pierwszemu tego rodzaju słownikowi internetowemu. Wirtualny leksykon tworzą wspólnie językoznawcy z Warszawy i z Wilna.

Małgorzata Kozicz
Do Trok czy do Troków? Odpowiedź w nowym słowniku internetowym

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Normatywny słownik nazw miejscowych z obszaru Litwy, pochodnych od nich przymiotników i nazw mieszkańców – bo tak brzmi pełna nazwa słownika – ma być zakończony do końca bieżącego roku. Już teraz jednak można korzystać z jego zasobów, które są stale wzbogacane. Nad leksykonem pracują naukowcy z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

„Słownik ma charakter normatywny, poprawnościowy, czyli ma służyć wszystkim tym, którzy nie wiedzą, jaką postać formalną nazwy – polską czy litewską – wybrać, jak tę nazwę odmieniać. Mamy nadzieję, że przyda się uczniom szkół polskich na Litwie, studentom z polskim językiem wykładowym, ale również tłumaczom, dziennikarzom” – mówi dr Monika Kresa z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, jedna z inicjatorek powstania wirtualnego słownika.

Jest to pierwsze tego typu opracowanie, które, zdaniem jego twórców, wypełni pewną lukę. „Do tej pory dostępne były jedynie dokumenty Komisji Standardyzacji Nazw Geograficznych, opisującej nazwy poza granicami Rzeczypospolitej, w których znajduje się tylko nazwa mianownikowa. Bardzo często są to nazwy większych ośrodków, głównie na Wileńszczyźnie. Nie ma natomiast nazw mniejszych miejscowości, czy też takich, które nie zostały utrwalone w literaturze” – opowiada dr Monika Kresa.

W nowym słowniku znajdziemy nazwę polską miejscowości litewskiej, np. Onikszty, jej litewski odpowiednik – Anykščiai, właściwy wzorzec odmiany (do Onikszt, ku Oniksztom), informację dotyczącą przymiotnika (oniksztyński) oraz nazwy mieszkańca tej miejscowości (onikszczanin, onikszczanka).

Kryteria oceny poprawności form ujętych w słowniku to przede wszystkim rozstrzygnięcie polskiej Komisji Standardyzacji Nazw Geograficznych, tradycja nazewnicza w polszczyźnie ogólnej (np. opracowania historyczne, literatura piękna itd.), oraz inne kryteria formalne, informacja o których także znajdzie się w słowniku.

Twórcy słownika podkreślają, że już teraz jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych, liczą także na współpracę z użytkownikami.

„Zależy nam na kontakcie z mieszkańcami Litwy, na ich podpowiedziach. Nie zawsze znamy uzus lokalny, a jest on bardzo ważny, żeby ustalić formę poprawną, czy pokazać formę niepoprawną. Liczymy, że internetowa forma słownika spełni charakter pewnej płaszczyzny porozumiewania” – mówi dr Monika Kresa.

Polski słownik nazw litewskich znajduje się pod adresem www.n.miejscowe.uw.edu.pl

 

PODCASTY I GALERIE