Dni Papieskie w Podbrzeziu, Pikieliszkach, Wesołówce i Jęczmieniszkach

W październiku na Wileńszczyźnie odbyło się szereg imprez poświęconych 35-leciu wyboru Jana Pawła II na papieża. Dni Papieskie odbyły się w w Szkole Średniej im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu (oraz w filii szkoły w Pikieliszkach), Szkole Podstawowej w Wesołówce, Szkole Podstawowej w Jęczmieniszkach.

zw.lt

Dni Papieskie w wymienionych wyżej placówkach oświatowych składały się z trzech etapów. Pierwszy etap polegał na otwartej imprezie upamiętniającej powyżej wymienione wydarzenia związane z Błogosławionym Janem Pawłem II. W szkołach odbyła się lekcja, podczas której opowiadano o życiu papieża.

Drugi etap składał się z pielgrzymki nauczycieli, uczniów i ich rodziców ze Szkoły Średniej im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu (oraz w filii szkoły w Pikieliszkach) na Górę Krzyży nieopodal Szawl i Sanktuarium w Szydłowie.

16-17 października odbył się trzeci etap obchodów Dni Papieskich. W tym etapie uczestniczyli uczniowie i opiekunowie wymienionych szkół. Udział w imprezie wzięło około 150 osób. Podbrzezie, Wesołówki i Pikieliszki reprezentował zespół religijny „Rondeo Anima”. Nauczyciele i uczniowie spotkali się z nuncjuszem apostolskim Luigi Bonazzi.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej