Dni Gminy Jaszuny inne niż zwykle

Z uwagi na pandemię koronawirusa tegoroczne Dni Gminy Jaszuny były inne niż zwykle. Nie było koncertu i gości, ale odbyło się spotkanie przedstawicieli miejscowej wspólnoty, podczas którego omówiono osiągnięcia gminy, wykonane prace i plany na nadchodzący rok.

salcininkai.lt
Dni Gminy Jaszuny inne niż zwykle

Spotkanie odbyło się przy pałacu Balińskich w Jaszunach. Wicemer rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz wyraziła zadowolenie z aktywności mieszkańców Jaszun i pielęgnowanej przez nich tradycji organizowania święta gminy. Według wicemer, komunikowanie się i współpraca to podstawa pomyślnej działalności każdej wspólnoty.

Na spotkaniu była też obecna zastępca prezesa Związku Polaków na Litwie Renata Cytacka.

Starosta gminy Jaszuny Zdzisław Mażejko też się cieszył, że mieszkańcy gminy są aktywni w rozwiązywaniu wszelkich kwestii, realizacji inicjatyw.

Na zakończenie spotkania dla zebranych wystąpiły jaszuńskie talenty: ucziowie szkoły muzycznej oraz podstawowej szkoły, Gimnazjów „Aušros” i im. Michała Balińskiego oraz zespół „Znad Mereczanki”.

PODCASTY I GALERIE