Dług Wilna zmniejszył się o ponad 100 mln euro

Do połowy kadencji obecnej Rady Samorządu Miasta Wilna dług litewskiej stolicy zmniejszył się o ponad 105 mln euro.

zw.lt
Dług Wilna zmniejszył się o ponad 100 mln euro

Fot. Roman Niedźwiecki

Włodarze miasta przekonują, że wynik ten został osiągnięty zawdzięczając odpowiedzialnemu zarządzaniu finansami – jedynie w I kwartale bieżącego roku zadłużenie stolicy zmniejszyło się o blisko 29 mln euro, a w ciągu dwóch lat o 105,3 mln euro.

Samorząd tłumaczy, że na topniejący dług wpływ ma również umowa z Ministerstwem Finansów, zgodnie z resort ma uzupełnić budżet miasta o 56 mln euro w ciągu trzech lat.

Obecnie na dług miasta składają się z zadłużenia gospodarcze ( 145,7 mln euro) oraz zaciągnięte kredyty (141 mln euro).

PODCASTY I GALERIE