Dlaczego radni AWPL głosowali za niekompletowaniem klas w Konarskiego?

Wczorajsza (31 sierpnia) decyzja kolegium sędziowskiego Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego wywołała szok wśród uczniów tej placówki i ich rodziców. Kolegium bowiem cofnęło poprzednią decyzję Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego wstrzymującą obowiązywanie decyzji wileńskiej rady samorządowej o niekompletowaniu w szkole 11 klas.

zw.lt
Dlaczego radni AWPL głosowali za niekompletowaniem klas w Konarskiego?

Fot. Małgorzata Kozicz

Ponownie nabrała zatem mocy wiążącej decyzja Rady Miasta Wilna z 29 lipca, na mocy której postanowiono zdegradować placówkę do statusu szkoły podstawowej, czyli zlikwidować klasy 11-12.

Warto jednak przypomnieć, iż decyzję o niekompletowaniu 11 klas  w szkole im. Szymona Konarskiego, która stworzyła podwaliny pod podjęcie decyzji o przekształceniu szkoły w szkołę podstawową, podjęła (m.in. glosami AWPL) 1 kwietnia br. rada poprzedniej kadencji, w której koalicję rządzącą tworzyli AWPL z ugrupowaniem Artūrasa Zuokasa. Identyczną decyzję podjęto wówczas także w sprawie polsko-rosyjskiej szkoły w Lazdynai (Leszczyniaki).

Interesujące, że przeciwko tej decyzji głosowali wówczas m.in. radni-konserwatyści Rasa Baškienė, Gediminas Švilpa, czy Povilas Tamošauskas. Obecny wicemer Wilna Valdas Benkunskas, który dziś koordynuje oświatę w stolicy, wstrzymał się od głosu.

Informacja o głosowaniu

29 lipca br. już rada nowej kadencji podjęła decyzje o przekształceniu dziewięciu wileńskich szkół średnich, w tym szkoły im. Szymona Konarskiego, w podstawowe. Tym razem radni AWPL głosowali przeciwko reorganizacji. Na samym początku posiedzenia frakcja AWPL zaproponowała, aby nie rozpatrywano kwestii, ponieważ nie było odpowiednich konsultacji ze społecznościami szkolnymi. Propozycja jednak została odrzucona.

25 radnych poparło reorganizację, 14 głosowało przeciw, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Wspólnota szkolna zaskarżyła tę decyzję samorządu w sądzie.

11 sierpnia Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny zawiesił obowiązywanie decyzji rady na czas trwania procesu sądowego, jednak 31 sierpnia kolegium sędziowskie rozpatrujące odwołanie złożone przez wileński samorząd cofnęło tę decyzję sądu, przywracając tym samym obowiązywanie decyzji o reorganizacji szkoły w podstawówkę.

Nustatytas klasių komplektų skaičius ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse
pagal vykdomas bendrąsias programas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms ir jų skyriams
2015–2016 mokslo metams

PODCASTY I GALERIE