DKP ma nową stronę internetową

Od dzisiaj (5 października) strona internetowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie ma nową szatę graficzną.

DKP ma nową stronę internetową

Fot. Archiwum

Tu można zobaczyć nową stronę DKP.

Swą działalność Dom Kultury Polskiej w Wilnie, będący własnością Fundacji Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, rozpoczął w lutym 2001 roku.

DKP został powołany do życia decyzją Senatu RP. Założycielami Domu Kultury Polskiej są Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Do priorytetów w działalności DKP należy edukacja kulturalna, polegająca na promowaniu polskiej literatury i sztuki wśród mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej. Ważnym zadaniem tej instytucji jest również kultywowanie lokalnych tradycji, folkloru, ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie.

Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki współpracy z licznymi organizacjami społecznymi, których siedziby mieszczą się pod dachem DKP. W chwili obecnej w gmachu DKP znajduje się ponad trzydzieści polskich organizacji społecznych

PODCASTY I GALERIE