Departament Mniejszości Narodowych zaapelował do ministra w sprawie Mickiewiczówki i Konarskiego

Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie RL zaapelował do ministra oświaty i nauki, aby resort wydał pozytywną decyzję dotyczącą akredytacji trzech wileńskich szkół mniejszości narodowych: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Szkoły im. Szymona Konarskiego oraz Aleksandra Puszkina.

BNS
Departament Mniejszości Narodowych zaapelował do ministra w sprawie Mickiewiczówki i Konarskiego

Fot. Tautinių mažumų departamentas

„Popieramy i zgadzamy się z celami reformy oświaty, ale sądzimy, że sprawy mniejszości narodowych powinny być załatwiany z większą elastycznością, ponieważ mają własną specyfikę mającą wpływ na relacje międzynarodowe i mogą wywoływać zbędne napięcia wewnątrz kraju. Sądzimy, że w tym wypadku trzeba uwzględniać potrzeby wspólnot szkolnych” – napisała dyrektorka departamentu Vida Montvydaitė.

16 sierpnia br. samorząd zezwolił na przekształcenie czterech szkół – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Szkoły Podstawowej im. Szymona Konarskiego, im. Aleksandra Puszkina (rosyjska) i szkoły w Fabianiszkach (litewska) – w długie gimnazjum.
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza będzie prowadziło program kształcenia ekologicznego i technologii środowiska. Szkoła im. Szymona Konarskiego, zgodnie z decyzja Rady, ma  realizować program kształcenia oparty na nowatorskiej przedsiębiorczości.

Decyzję rady w sprawie nowej akredytacji ma zatwierdzić Ministerstwo Oświaty i Nauki RL. „Decyzja, która zapadła, po prostu zezwala czterem szkołom na rozpoczęcie procesu akredytacji. Jest to długi i uciążliwy projekt, ale otwiera dla szkół dalszą perspektywę uzyskania statusu długiego gimnazjum” – wyjaśnił zw.lt Artur Ludkowski, radny oraz społeczny doradca premiera.

Wcześniej w ramach reorganizacji szkół w mieście Szkoła im. Szymona Konarskiego została przekształcona w szkołę podstawową. Natomiast s 2015 r. Rada Miasta Wilna podjęła decyzję o niekompletowaniu klas piątych w Mickiewiczówce. Zgodnie z założeniem, w dłuższej perspektywie GAM miało stać się klasycznym gimnazjum posiadającym klasy 9-12. Rodzice zaskarżyli jednak tę decyzję w sądzie i w latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017 klasy piąte w tym gimnazjum były kompletowane na podstawie wyroków sądowych.

Mniejszości narodowe na Litwie stanowią 15 proc. od ogółu mieszkańców, w Wilnie ten odsetek stanowi – 36 proc.

PODCASTY I GALERIE