Departament Mniejszości Narodowych otrzymał 240 wniosków o finansowanie

Departament Mniejszości Narodowych rozpoczął ocenianie projektów mających na celu rozwój kultur mniejszości narodowych w roku 2018.

zw.lt
Departament Mniejszości Narodowych otrzymał 240 wniosków o finansowanie

Fot. Joanna Bożerodska

W tym roku Departament Mniejszości Narodowych będzie finansował projekty o trzech kierunkach: upowszechnianie kultury mniejszości narodowych, upowszechnianie kultury mniejszości narodowych i współpracy kulturowej w Litwie Południowo-wschodniej oraz upowszechnianie kultury mniejszości narodowych w środkach masowego przekazu. Na finansowanie tych projektów zostanie przeznaczonych 270 tys. euro.

Wnioski o częściowe finansowanie mogły składać zarejestrowane w Republice Litewskiej zrzeszenia, fundacje dobroczynne, spółki pożytku publicznego, a w przypadku projektów dotyczących międzykulturowej współpracy szkolnej – także placówki oświatowe.

Ogółem departament otrzymał w tym roku 238 wniosków – prawie tyle samo, co w roku 2017. Wnioski opiewają na sumę 1,1 mln euro.

Najwięcej projektów zgłoszono w kategorii Upowszechnianie Kultury Mniejszości Narodowych. Ogólna wartość projektów wynosi 1 mln 250 tys. euro, autorzy wniosków proszą o wkład departamentu w wysokości 807 tys. euro.

W kategorii Upowszechnianie Kultury Mniejszości Narodowych w Litwie Południowo-wschodniej nadesłano 43 projekty o wartości 304 tys. euro, wkład departamentu miałby wynosić 221 tys. euro.

Na kierunek Upowszechnianie Kultury Mniejszości Narodowych w Mediach zgłoszono 14 projektów o wartości 170 tys. euro, wnioskodawcy proszą departament o 111 tys. euro.

Projekty będą oceniane przez niezależną komisję składającą się z ekspertów różnych instytucji i organizacji pozarządowych. Wyniki mają zostać ogłoszone przed 1 marca.

PODCASTY I GALERIE