Departament Mniejszości Narodowych na polską mniejszość przeznaczy ponad 40 tys. euro

Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie RL w 2019 r. przeznaczy 271 tys. euro na projekty dotyczące rozwoju kultury mniejszości narodowych. Polskim organizacjom działającym na Litwie przekaże ponad 40 tys. euro.

zw.lt
Departament Mniejszości Narodowych na polską mniejszość przeznaczy ponad 40 tys. euro

Fot. Joanna Bożerodska

Wśród beneficjantów znalazły się m.in. polskie organizacje społeczne, zespoły folklorystyczne, szkoły oraz media.

Departament dofinansuje cztery projekty Macierzy Szkolnej na sumę 4200 euro.

Oddział ZPL Rejonu Trockiego otrzyma 4000 euro na realizację trzech projektów.

Na realizację dwóch projektów zespół Zgoda otrzyma 2800 euro. Instytucja państwowa wspomoże m.in. koncert z okazji 30-lecia polskiego zespołu.

Dom Kultury Polskiej otrzyma wsparcie na poziomie 5000 euro.

W tym roku dofinansowanie otrzymają również polskie wspólnoty w Kiejdanach i Kownie.

Na liście znalazły się również projekty złożone m.in. przez Gimnazjum Elizy Orzeszkowej w Białej Wace oraz Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.

Departament przekaże pieniądze również na polskie media na Litwie. 4000 euro otrzyma Fundacja Dobroczynności i Wsparcia Rozgłośni Radiowej „Znad Wilii”, natomiast „Kurier Wileński” otrzyma 2000 tys. euro.

Tu można zapoznać z całą listą.

PODCASTY I GALERIE