Defilada i uroczystość ku czci Kościuszki na Placu Niepodległości w Wilnie

"Zapraszam wszystkich do bycia aktywnymi kronikarzami naszej wspólnej historii oraz świadkami, którzy są godnymi potomkami swoich historycznych przodków, którzy przeszli drogę do wolności, drogę za naszą i waszą wolność"-podczas uroczystości na Placu Niepodległości w Wilnie mówił Perlis Vaisieta, przewodniczący Królewskiego Związku Szlachty Litewskiej (Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga).

zw.lt

„W imieniu Królewskiego Związku Szlachty Litewskiej, swoje przemówienie rozpocznę od myśli, która upamiętnia drogę, którą przebyli wszyscy powstańcy, w różnych czasach przetarty szlak żołnierza wolności, za naturalny przywilej człowieka, niezależność. Ta metafora nie ma ani czasu, ani ramek państwowych. Ta metafora niesie ze sobą zapach krwi”za naszą i waszą wolność” -mówił Perlis Vaisieta.

W ramach obchodów Roku Tadeusza Kościuszki po mszy świętej ku jego czci w kościele Piotra i Pawła w Wilnie wyruszyła uroczysta defilada ulicą Kościuszki i aleją Giedymina. Na Placu Niepodległości miejsce miała uroczystość, na którą licznie przybyli również mieszkańcy stolicy.

„Ile jeszcze byłbym w stanie przejść w imię tej wolności, czy jestem gotowy bronić tego, co jest święte i niepodzielne? Czy wyciągnąłbym rękę do tego, który jest zagubiony albo błądzący? Symbolicznie tuż przed rozpoczęciem obchodów stulecia państwowości został odnaleziony oryginał Aktu Niepodległości Litwy, obchodzimy 500-lecie reformacji na Litwie. W przyszłym roku Związek Szlachty Litewskiej obchodzi 90-te urodziny. Natomiast dzisiaj tutaj, na Placu Niepodległości odchodzimy 200-setną rocznicę śmierci wybitnego syna Litwy, szlachcica Wielkiego Księstwa Litewskiego Tadeusza Kościuszki”- mówił Vaisieta.

Kościuszko jest symbolem wolności

“Generał Tadeusz Kościuszko zasłużenie jest uważany za jednego z najważniejszych symboli wolności w końcu XVIII i początku XIX wieku, w epoce walk rewolucyjnych. Jest to człowiek, który nie uznawał ani niewolnictwa, ani wykorzystywania chłopów pańszczyźnianych. Wierzył w sprawiedliwość, wolność i niepodległość”- Vaisieta zacytował wybitnego historyka wojennego prof. Valdasa Ragutisa.

„Zapraszam wszystkich do bycia aktywnymi kronikarzami naszej wspólnej historii oraz świadkami, którzy są godnymi potomkami swoich historycznych przodków, którzy przeszli drogę do wolności, drogę za naszą i waszą wolność”- powiedział Vaisieta.

„Tadeusz Kościuszko – to dobry bohater na obecne czasy. Miłował wolność i niepodległość narodową i umiał jej bronić, organizując polsko-litewskie siły wojskowe w bardzo trudnych warunkach. Był przywódcą, który potrafił zwyciężać bitwy. I wreszcie był twórcą ostatniego aktu prawnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, którym planował dać osobistą wolność chłopom, stworzyć z nich obywateli, gdyż wolność osobista każdego człowieka była dla niego drogą wartością”- podczas uroczystości pod Sejmem RL powiedziała Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska.

“W piątek podczas uroczystości w Sejmie Litewskim, przewodniczący Sejmu Viktoras Prancketis powiedział o Tadeuszu Kościuszce: jesteśmy jego narodem! Tak, to trafne słowa: my, Polacy i Litwini, którzy szanujemy naszą wolność i niepodległość, a także nasze demokratyczne prawa, jesteśmy narodem Tadeusza Kościuszki”- do zebranych zwróciła się Ambasador RP w Wilnie.

“Mam jeszcze do zgromadzonej tu młodzieży z narodu Tadeusza Kościuszki taki osobisty apel: będą się rodzić wam synowie, to dawajcie im piękne imię Tadeusz albo Tadas, aby dzieci też pamiętały, ze należą do narodu Tadeusza Kosciuszki”- powiedziała Urszula Doroszewska.

Z okazji Roku Tadeusza Kościuszki na Litwie odbył się szereg uroczystości, zainaugurowanych przez Instytut Polski w maju br. W ubiegłym tygodniu w Sejmie została otwarta wystawa „Tadeusz Kościuszko. Cena wolności”, specjalna konferencja o Kościuszce.

18 października 2017 r., godz. 18.00 – w Pałacu Władców w Wilnie odbędzie się wieczór upamiętniający Generała Tadeusza Kościuszkę, w programie którego znajdzie się wykład dra V. Rakutisa, koncert muzyki oraz pokaz polskiego filmu „Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie 4 marca 1794 r.”.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej