Decyzja sądu: „X“ ma prawo istnieć w akcie ślubu

W dniu 21 grudnia br. Sąd Dzielnicowy miasta Wilna wydał orzeczenie w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk. Wnioskodawczyni poślubiła obywatela Liechtensteinu w Królestwie Liechtensteinu i wybrała nazwisko „Marxer“. Jednak Urząd Stanu Cywilnego Wydziału Prawnego Samorządu Miasta Wilna (dalej – USC) odmówił przyjęcia wniosku o rejestrację nazwiska z „x“.

Decyzja sądu: „X“ ma prawo istnieć w akcie ślubu

Fot. pixabay.com

Sąd stwierdził, że z jednej strony, obecne ustawodawstwo nie przewiduje w aktach stanu cywilnego możliwości zapisu imion i nazwisk z „q“, „x“ oraz „w“, jednak z drugiej strony, sąd wdraża postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – ​​różnica w zapisie tego samego nazwiska może w konsekwencji spowodować poważne niedogodności zainteresowanym osobom, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

W tej konkretnej sytuacji sąd uznał, że odmowa wciągnięcia nazwiska do Ewidencji oraz do wydania aktu ślubu z wybranym nazwiska męża (Marxer), spowoduje Wnioskodawcom niedogodności administracyjne, osobiste i zawodowe, związane ze zmianą już istniejących dokumentów potwierdzających tożsamość, jak również z potwierdzeniem autentyczności tych dokumentów, a w przyszłości potencjalne problemy z legalizowaniem wspólnego majątku i/lub doświadczenie trudności w dziedziczeniu. Zdaniem sądu, zakaz wciągnięcia nazwiska z „x“ jest nieproporcjonalny do niedogodności, jakich by doświadczyła Wnioskodawczyni, nie zapisując w akcie ślubu wybranego nazwiska męża z literą „x“. Zakaz wciągnięcia nazwiska z literą „x“ spowodowałby również naruszenie prawa nietykalności życia osobistego i rodzinnego, jak również naruszenie prawa do wyboru nazwiska.

Po dokonaniu oceny wszystkich okoliczności ustalonych w sprawie, biorąc również pod uwagę fakt, że obywatele Litwy, już posiadający literę „x“ w imionach czy nazwiskach oraz zarejestrowani w Ewidencji Mieszkańców, i ci, którzy nie doznali żadnych negatywnych konsekwencji, sąd orzekł, że brak odstępstwa od obowiązującego prawa i zakaz wykonania żądania Wnioskodawczyni byłby niezgodny z zasadą sprawiedliwości, byłby nieproporcjonalny do oczekiwanego rezultatu oraz możliwych konsekwencji w przypadku rejestracji różnego zapisu tego samego nazwiska. Sąd uwzględnił wniosek i zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego w Wilnie do wydania aktu ślubu z „x“.

Za pośrednictwem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) prawie czterdzieści osób skorzystało z okazji zmiany nazwiska członków rodziny drogą sądową. Prawnik Ewelina Dobrowolska, reprezentant rodzin walczących o oryginalną pisownię imion i nazwisk wskazuje, że zwycięzcy nie doświadczają żadnych niedogodności – nazwiska w Rejestrze Stanu Cywilnego z „w“, „x“ lub „q“ są również dodawane do Ewidencji Mieszkańców.

PODCASTY I GALERIE