Decyzja sądu: Q w paszporcie też dozwolone

W poniedziałek Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy przyjął ostateczne orzeczenie w sprawie pisowni litery "q" w paszporcie obywatela Republiki Litewskiej, zezwalając na oryginalny zapis nazwiska, pozostawiając jednak także wersję litewską. Decyzja sądu nie podlega zaskarżeniu.

zw.lt
Decyzja sądu: Q w paszporcie też dozwolone

Fot. Joanna Bożerodska

Sąd po rozpatrzeniu skargi Zarządu Migracji Głównego Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego zobowiązał Zarząd Migracji do wydania paszportu Republiki Litewskiej Joranowi Jacquet, wpisując jego nazwisko zgodnie z pisownią litewską, jednocześnie jednak zapisując w paszporcie wersję oryginalną („Jacquet”). Sąd przyznał, że osoba ta ma utrudnioną możliwość potwierdzenia własnej tożsamości na podstawie tej formy nazwiska, która została wpisana w akcie urodzenia. Według sądu jest to niezgodne z ochroną życia prywatnego i rodzinnego. Poza tym sąd skonstatował, że litera „q” nie jest szczególnie nietypowa i wyróżniająca się we współczesnym kontekście społecznym Litwy.

Joran Jacquet jest dzieckiem urodzonym w rodzinie mieszanej, posiada obywatelstwo Francji i Litwy. W dokumentach tożsamości obu krajów jego nazwisko zostało zapisane w oryginalnej formie, po upływie terminu ważności litewskiego paszportu Zarząd Migracji odmówił jednak wydania nowego, nakłaniając do zrezygnowania z nielitewskiej litery „q”.

Zdaniem prawniczki Europejskiej Fundacji Praw Człowieka Eweliny Baliko, która reprezentowała w tej sprawie rodzinę Jacquet, nadal pozostaje wiele niejasności w kwestii tego, jak będzie realizowane orzeczenie sądu.

„Nie wiadomo, czy wersje oryginalna i litewska zostaną wpisane w paszporcie jako równoznaczne, i która forma zostałaby wpisana do dowodu osobistego. Zrealizować orzeczenie ma Zarząd Migracji, który, jeżeli będzie miał dodatkowe pytania, może zwrócić się o wyjaśnienie do sądu” – mówi Ewelina Baliko.

Do tej pory sądy pierwszej instancji zezwoliły na oryginalny zapis nazwiska w 18 przypadkach (Weston, Ouwens, Ogonowska, Wallner i in.).

PODCASTY I GALERIE