Decyzja sądu: Dwujęzyczne tablice zostają

Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny odrzucił dzisiaj żądanie usunięcia tablic z wielojęzycznymi nazwami ulic w stolicy.

BNS
Decyzja sądu: Dwujęzyczne tablice zostają

Fot. Joanna Bożerodska

Sąd uznał, że wniosek w sprawie usunięcia tabliczek, z którym zwróciła się przedstawicielka rządu, jest bezpodstawny. Decyzja została ogłoszona 15 lutego.

Decyzja Sądu była argumentowana tym, że tablice są elementem dekoracyjnym, symbolizującym „związek Wilna i całej Litwy z określonym narodem i wspólnotą”. Sąd zaznaczył również, że tablice zostały umieszczone nie na wszystkich czy większości ulic stolicy, tylko tam, gdzie nazwy ulic wskazują na pochodzenie etniczne czy religię.

Tablice w języku polskim, jidisz, rosyjskim, niemieckim, tatarskim, karaimskim, łotewskim były instalowane przez władze miasta od końca 2015 roku. Obecnie istnieje 9 tablic dwujęzycznych. Jesienią ubiegłego roku sprawa została podana do sądu przez przedstawicielkę rządu w okręgu wileńskim Vildę Vaičiūnienė. Przedtem przedstawicielka rządu poprosiła samorząd o usunięcie tablic.

Mer Wilna Remigijus Šimašius który jest również inicjatorem akcji zapewnił wówczas, że symboliczne tablice z dwujęzycznymi napisami nie znikną, a pojawi się ich jeszcze więcej.

Zdaniem Vaičiūnienė nazwy ulic mogą być zapisane jedynie w języku litewskim, tak jak widnieją w oficjalnym rejestrze. Jej zdaniem nazwy ulic w innych językach mogą budzić nienawiść do innych narodów. Opinię Vaičiūnienė poparła Państwowa Inspekcja Językowa oraz Państwowa Komisja Języka Litewskiego.

Z założenia tablice dwujęzyczne zainstalowane przez samorząd Wilna pełnią funkcję symboliczną i dekoratywną.

Doszło do kilku ataków na tablice z nazwami ulic: w listopadzie ubiegłego roku zniknęła tablica z polską nazwą ulicy warszawskiej, znajdującej się koło wileńskiego cmentarza na Rossie. We wrześniu ubiegłego roku doszło również do zniszczenia umieszczonej w centrum Wilna przy ulicy Rusų (rosyjska) symbolicznej tabliczki z nazwą ulicy po rosyjsku. Wówczas nieznani wandale zamalowali tabliczkę w kilka godzin po uroczystości jej odsłonięcia.

We środę Vaičiūnienė poinformowała, że decyzja Sądu prawdopodobnie zostanie zaskarżona.

PODCASTY I GALERIE